zondag 14 augustus 2016

Zondag: bij-tank-dag


Midden in de Eerste Wereldoorlog barstte de Bolsjewistische Russische Oktoberrevolutie los, wat in 1922 leidde tot de oprichting van de Sovjet-Unie. Enkele van de Britse Mark-tanks zijn na het einde van de Eerste Wereldoorlog in maart 1919 naar Rusland verscheept (6 Mark tanks en 6 Whippets tanks) en in juli van hetzelfde jaar nog eens 57 Marks en 17 Whippets, aanvankelijk bedoeld om te worden ingezet in de strijd tégen de Bolsjewieken op de Krim. Deze expeditie van de Witrussen met steun van de Geallieerden mislukte echter volledig en bij de terugtrekking van het Westers ‘interventieleger’ vielen alle tanks in handen van de communisten. Zo nam ook het Rode leger kennis van deze ‘Mechanical Warfare’ die in gebruik bleef tot in de jaren 1930. Enkele resterende Mark V tanks zijn tot op heden o.a. nog in Rusland (Archangelsk en Kubinka) en in de Oekraïne (Loegansk) bewaard gebleven en werden recent gerestaureerd. 

Ter herinnering aan de Russische ‘kennismaking’ met de Britse Mark V zijn destijds ook in de Sovjet-Unie schaalmodellen vervaardigd waarvan deze Russische houten spaarpot getuigt, geïnspireerd op de toenmalige Constructivisme - een kunststroming populair onder het Sovjetregime.

Het conflict van 1919 tussen de ‘Roden’ en de ‘Witten’ is sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie opnieuw opgelaaid tussen beide landen - ook het bezit van de Krim blijft sinds 1920 tot op vandaag nog steeds omstreden. De toenmalige gebeurtenissen zouden een les moeten zijn voor de westerse mogendheden (de NAVO...) om zich niet (meer) militair in te laten met wat lokale incidenten zijn om deze niet te laten escaleren tot internationale conflicten... 
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)