zondag 4 februari 2018

Zondag: bij-tank-dag

Herdenking van de Spartacus-opstand.


Verzamelde van het front teruggeroepen Duitse troepen tegen eigen volk...

Met het einde van de Eerste Wereldoorlog was daarom de rust nog niet teruggekeerd. Nu zo’n 100 jaar geleden brak overal onder de door de oorlog vermoeide troepen van alle betrokken landen muiterij uit - maar vooral in Duitsland met massale algemene stakingen o.a. in de metaalindustrie, eind januari-begin februari 1918, voor een vrede zonder annexatie van Elzas-Lotharingen en de Ruhr, voor de opheffing van de belegering door de Geallieerden, voor de vrijlating van alle politieke gevangenen, tegen de inflatie en voor de democratisering van de instellingen - als gevolg van de dramatische militaire en economische chaos. Vooral een politieke chaos die uiteindelijk na een jaar in januari 1919 zou uitmonden in de revolutionaire Spartacus-opstand geleid door de toenmalige Duitse Communistische Partij KPD met steun van Lenin. Opstand die zich hoofdzakelijk in de straten van de Pruisische hoofdstad Berlijn afspeelde (maar ook in Kiel, Hamburg, Lübeck, Bremen, het Ruhrgebied, Keulen, Stuttgart en München) waarbij 180.000 arbeiders, gesteund door linkse soldaten, spontaan staakten zonder hun vakbonden, waardoor Berlijn zijn versie van de “Commune van Parijs” kreeg...

Revolutionaire Spartacus-soldaten allerhande met buitgemaakte pantserauto.

Na een politiek woelig jaar werd de Keizer wel tot troonsafstand werd gedwongen (Willem II vertrekt in ballingschap naar Nederland) ten voordele van een Sociaal-Democratisch parlementair systeem, maar de opstand van de Spartacus-Liga met het karakter van een burgeroorlog in januari 1919 mislukte, neergeslagen door het ‘rechtse’ “Freikorps”. Dit bestond uit inderhaast opgetrommelde, van het front teruggekeerde getrainde soldaten, daarbovenop ondersteund door tanks en pantserauto’s - een machtsontplooiing waartegen ongeoefende zelfs revolutionaire arbeiders geen kans hadden... Voorvechters van de Spartakisten - zoals Rosa Luxemburg (1871-1919) en Karl Liebknecht (1871-1919) die van Duitsland een Sovjet-Republiek wilden maken (de Sovjet-Republiek Beieren lukte gedeeltelijk en een tijdlang van januari tot mei) - werden toen aangehouden en terechtgesteld. Op 31 juli zal tenslotte een nieuwe Duitse compromis-grondwet worden aangenomen en begint de beroemde/beruchte “Weimar Republiek” - een bloeiperiode voor de creativiteit maar de strijd tussen links en rechts ging verder met het gekende gevolg...
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)

Inzet van regeringsgezinde troepen met zgn. “Beutetanks” (op de Geallieerden veroverde tanks).