donderdag 31 december 2015

Oudejaar


Een optimist blijft op oudejaarsavond op om het nieuwe jaar te ervaren. Een pessimist blijft op om er zeker van te zijn dat het oude jaar effectief vertrekt (Bill Vaughn) *wink, big smile*.
En tot welke categorie behoren jullie? Ik behoor beslist tot de laatste want een goed jaar was het voor ons zeker niet, jullie weten misschien onderhand wel waarom...

woensdag 30 december 2015

STA.M 9 De Orangisten


Reeds snel na de Belgische Revolutie bleek een grote groep mensen twijfels te hebben bij hun nieuwe 'vaderland'. Proteststemmen kwamen vooral van Vlaamse kant, bijvoorbeeld in de regio rond Gent waar de textielindustrie zwaar te lijden had onder de nieuwe politieke situatie. 
Het separatisme dat leidde tot de Belgische secessie was voor de belangrijkste industriestad Gent een catastrofe. In 1832 verwerkte de Gentse textielnijverheid nog slechts 2 miljoen kg katoen, tegenover 7,5 miljoen kg in 1829. De meeste arbeiders waren als direct gevolg van de Belgische afscheuring werkloos geworden en de anderen verdienden nog amper 30% van hun loon uit 1829. Geen wonder dat Gent lange tijd een bolwerk bleef van Orangisten - aanhangers van de Verenigde Nederlanden. Ook in de industriestad Luik en in de havenstad Antwerpen kwam de scheiding hard aan. In 1829 bedroeg het scheepvaartverkeer in de haven 1028 schepen en 129.000 ton. Antwerpen verstouwde dat jaar zelfs dubbel zoveel goederen als Rotterdam en Amsterdam samen samen. In 1831 was het aantal schepen teruggevallen tot 398, en de handel met de koloniën herleid tot nul. Spijts harde repressie van overheidswege gaven de Orangisten slechts in 1839 hun weerstand op...
(Met dank aan Wikipedia)

En hiermee zijn we op het einde van deze serie over de tentoonstelling Willem I & België (klik) gekomen, net op tijd voor jullie om morgen de laatste dag van het jaar in te gaan. Hopelijk niet zonder eerst de laatste foto's (klik) ervan te bekijken...

dinsdag 29 december 2015

STA.M 8: een Belgisch Koninkrijk


De Belgische situatie was in die zin bijzonder dat de toenmalige grootmachten Frankrijk, de Duitse staten en het Verenigd Koninkrijk een bufferzone hadden toegewezen aan Nederland.
Het Nederlandse bestuur was dus opgelegd, zonder de inspraak van de bevolking zelf. De crisis in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden stond nochtans niet op zichzelf. In heel Europa ontstond een weerstand tegen de autoritaire restauratieregimes na de val van Napoleon en het Congres van Wenen in 1815.
Tijdens de opvoering in augustus 1830 van de romantisch nationalistische opera 'De Stomme van Portici' in de Brusselse Muntschouwburg braken er in Brussel relletjes uit en dat gaf aanleiding tot georganiseerde opstand van Fransgezinde separatisten, gevolgd door volksrumoer. Het weifelende en onhandige optreden van Willem I en zijn zonen leidde in september 1830 tot een definitieve breuk. Het Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden riep in oktober 1830 de onafhankelijkheid uit. Na de nodige verwikkelingen werd uiteindelijk Leopold van Saxen-Coburg  in 1831 de eerste koning van België...  
(Met dank aan Wikipedia)

Enkele foto's van dit mooi gedocumenteerd deel van de tentoonstelling zijn hier (klik) te bekijken.
Ook al haken er webbies af om op FB te gaan, of misschien mijn blog helemaal niet interessant vinden, we blijven doorgaan... tot we bij het gaatje zijn. En wat dat gaatje wel mag zijn laat ik aan jullie verbeelding over.

maandag 28 december 2015

STA.M 7 Revolutie!


De feesten overleefd webbies? Dan gaan we nog even door met onze Willem I & België (klik).

De afkeer van het homogeen katholieke zuiden tegen het 'protestantse' noorden, en de zuidelijke wens tot invoering van het Rooms-katholicisme als staatsgodsdienst (in strijd met de toenmalige grondwet) versterkten de roep naar autonomie. De katholieke clerus was bovendien misnoegd om het verlies van kerkelijke greep op het onderwijs. Zo liet de koning met een beroep op de vrijheid van onderwijs de bisschoppelijke seminaries sluiten. Onder aanvoering van de (Franse) bisschop van Gent, Maurice de Broglie, kwamen de zuiderlingen steeds meer in opstand. De koning probeerde dit verzet in de kiem te smoren, onder meer door de persvrijheid te beknotten, maar dit alles was olie op het vuur van het verzet. Vele jaren lang lukte het de liberalen en katholieken in het zuiden tegen elkaar uit te spelen, maar uiteindelijk kwam het tot een monsterverbond van katholieken en liberalen tegen de koning. Omdat het liberale verzet in het protestantse noorden niet van de grond kwam leidde dit enkel in het zuiden tot een algemene opstand, de Belgische Revolutie van 1830, die vrij snel een proces op gang bracht waardoor België een apart koninkrijk werd. De Belgische revolutie gebeurde in navolging van de Franse juli-revolutie van 1830 die er de burgerkoning Louis-Philippe aan de macht bracht. Pas in 1848 zou ook in het noorden het verzet tegen de grote macht van de koning van de grond komen, wat onder koning Willem II leidde tot een nieuwe grondwet.
(Met dank aan Wikipedia)

Een impressie ervan kan je hier (klik) bekijken en maak er daarna een mooie week van!

zondag 27 december 2015

Zondag:bij-tank-dag


Vermoed wordt dat het spontane Kerstbestand tussen de Britse en Duitse soldaten op twee derde van het Westfront in acht werd gehouden. Het bestand duurde minstens tot het einde van Tweede Kerstdag. Op sommige plaatsen duurde het tot de jaarwisseling of zelfs tot ver in januari 1915. De legerleidingen waren fel tegen deze ‘pax noël’. Een spontaan bestand was uiterst ongewenst en tastte de discipline aan: de soldaten konden immers gaan denken dat de vijand ook maar een mens was. Het zorgvuldig opgebouwde vijandsbeeld moest koste wat kost in stand worden gehouden.
Niemand had ook gedacht dat de spontane Kerstvrede lang zou aanhouden. Al spoedig begon het te regenen, de modder keerde terug en de stemming sloeg om. De legerleidingen kregen hun zin: de soldaten keerden weer terug naar hun loopgraven en de gevechten zouden spoedig weer worden hervat. De Eerste Wereldoorlog zou na Kerstmis 1914 nog zo’n kleine vier jaar duren en nog  vele honderdduizenden slachtoffers eisen.Toch was er even vrede op aarde geweest. De geweren en kanonnen verstomden een moment. Even was er plaats voor het Kerstfeest, voor een beetje kameraadschap en menselijkheid. Per slot van rekening deelden de soldaten dezelfde ellendige levensomstandigheden en doodsdreiging. Het Museum Flanders' Fields te Ieper heeft er in een scenografie aandacht aan besteed. 
Op verschillende plaatsen aan het voormalige front onder andere in Ramskapelle (boven), Mesen en Ploegsteert werden er monumenten voor onthuld. Er is zelfs een heus bronzen standbeeld voor opgericht te Liverpool (onder) en een film over gedraaid (Merry Christmas-Joyeux Noël)...
(voor deze speciale gelegenheid: tekst met dank aan de website van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog)

zaterdag 26 december 2015

Tja...


Als aanloop voor de bij-tank-dag, dit heerlijk, nostalgisch kaartje in de Duitse taal. Moesten ze in de beide wereldoorlogen maar een kerstboom hebben gedropt hé in plaats van bommen...
Met dit log ga ik nu uit de feestmodus, hoewel er van feesten bij ons niet veel in huis kwam, we hebben de dagen alleen doorgebracht omdat noch de zoon, noch zijn liefje ook maar iets van zich lieten horen, nu al anderhalf jaar lang, en we weten nog altijd niet waarom jammer genoeg...

vrijdag 25 december 2015

Kerstdag!


Een hopelijk geslaagde bewerking, dit is natuurlijk niet de échte kerstman hihi... Normaal zet ik het er niet bij (het staat natuurlijk wel onder het bericht) maar blijkbaar ontgaat het velen onder jullie...

donderdag 24 december 2015

Hihi


Het mag ook al eens een andere goede man zijn die pakjes brengt (of kindjes hihi). En deze doet het beslist met een brede *wink, big smile*.
Moge jullie morgen heel veel cadeautjes in jullie kousjes vinden, dan wordt het inderdaad een vrolijk kerstfeest voor jullie allemaal, net zoals voor de bovenstaande, normaal al vrolijke olijkerd! En voor wie al dat feesten maar niets vindt wens ik toch een plezierige dag...

woensdag 23 december 2015

006 Strategie en weerstand


In de Zuidelijke Nederlanden was de administratieve taal en die van de elite het Frans. Het Nederlands was er enkel de taal van de bedienden en arbeiders. Maatregelen om in het hele Nederlandstalige deel van het koninkrijk het Nederlands als overheidstaal in te voeren, leidden tot grote wrevel bij het Waalse volksdeel en bij de verfranste elite van de Vlaamse gewesten.
De invoering van het Taalbesluit van september 1819 bepaalde dat alle inwoners van Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen zich in het Nederlands moesten kunnen wenden tot de gemeente, de rechter en de notaris. Vanaf  januari 1823 zou het de autoriteiten in deze provincies tevens definitief verboden zijn het Frans te gebruiken. Deze maatregel kon bij de elite in de Zuidelijke Nederlanden op weinig bijval rekenen. De Franstalige elite probeerde verschillen in geloof, communicatie, mentaliteit en leefstijl te gebruiken voor eigen politiek gewin. Beide rijksdelen hadden een verschillende historische bagage. Wederzijdse beduchtheid voor overheersing van de ene of andere taal en godsdienst bleken eveneens conflicten in de hand te werken. 
(Met dank aan Wikipedia)

Gaat het jullie nog niet allemaal vervelen? Dan heb ik hier (klik) nog wat foto's voor jullie...
Nu gaan we enkele dagen over in de feestmodus op dit stekje. Dat betekent echter niet dat ik een blogpauze neem hoor, ik behandel alleen eventjes een ander onderwerp tot we verder gaan met dit bezoek aan het STA.M (klik).

dinsdag 22 december 2015

005 Stichting universiteiten 1816


Onderwijs en economie stimuleerde hij met maatregelen zoals de oprichting van de Generale Maatschappij, die aan de wieg stond van de indrukwekkende industriële revolutie in België, en de oprichting in 1816 van de eerste Nederlandstalige universiteit te Gent, maar ook deze van Luik in Wallonië. Op cultureel gebied concentreerden Willems inspanningen zich op de volksontwikkeling: in 1815 woonden er in het Zuiden 218.000 mensen die lezen noch schrijven konden, tegenover slechts 23.000 in het Noorden. Willem bouwde tijdens zijn 15-jarig bewind in het Zuiden 1.500 scholen waar lesgegeven werd in de volkstaal (dus Nederlands in Vlaanderen en Brussel). Het aantal lagere school kinderen in de zuidelijke provincies verdubbelde van 150.000 tot 300.000
(Met dank aan Wikipedia)

Enkele foto's over dit onderwerp kunnen de diehards hihi van blogland hier (klik) bekijken.
En wees nu eens heel eerlijk lieve webbies, wie hier wegblijft mist toch wat hé: leerrijke lesjes over de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en België!

maandag 21 december 2015

STA.M 4: Openbare werken


Willem I deed zijn best wat meer eenheid te brengen en voerde bijvoorbeeld opnieuw het metrisch stelsel in dat om de lieve vrede onder Napoleon afgeschaft was. De koning stelde nieuwe in- en uitvoertarieven vast om de sukkelende, verouderde Amsterdamse handel nieuw leven in te blazen en liet kanalen graven of verdiepen en verbreden in zowel het noorden als het zuiden (het Noordhollandsch Kanaal, het Zuid-Willemsvaart, het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Kanaal van Brussel naar Charleroi, en het Ourthekanaal). De handelsvloot van Antwerpen groeide in belangrijke mate aan. Veel van deze economische projecten financierde de koning wel vanuit een door hemzelf ingesteld fonds dat hij buiten de controle van de Staten-Generaal hield. 
(Met dank aan Wikipedia)

Willen jullie weten wat er in deze kisten zit? Klik dan maar hier... Hihi, grapje hoor!
Hopelijk beginnen jullie nu allemaal aan een heerlijke feestweek, met wel degelijk pakjes om open te maken... Wij hebben dat gisteren al gedaan, samen met mijn zus en haar bende. Wat was het heerlijk lieve webbies! Later zal ik daar misschien wel eens verslag over uitbrengen...

zondag 20 december 2015

Zondag: bij-tank-dag


Voor de verandering eens geen tank op de bij-tank-dag, maar met zo'n dikke Duitse Bratwurst kan je natuurlijk ook bijtanken hé, misschien met een flinke portie Sauerkraut er bij... zolang het maar niet als een kanonskogel op de maag ligt hihi. Maar wees gerust hoor, dit staat niet op ons programma vandaag, wél iets anders en heel lekkers: mijn zusje kookt...
Wie niet in blogpauze is en hier toch nog even voorbij komt: superfijne zondag gewenst!
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand) 

zaterdag 19 december 2015

STA.M 3: Steun aan de industie


Het financieel redelijk stabiele zuiden moest weliswaar de grote schuldenlast van het noorden meedragen, maar profiteerde ook van de opbrengsten en afzetmogelijkheden van de Nederlandse koloniën. Toch had ook het zuiden te maken met grote verschillen tussen rijk en arm. De grote winsten van de handel en nijverheid werden in nieuwe projecten gestoken, of verdwenen in de zakken van de directeuren. Een zevende van de bevolking leefde er in grote armoede. Een positief effect had de aanleg van verharde wegen, de stimulering van de textielindustrie in Vlaanderen (Gent), de uitbouw van de staalindustrie in Wallonië (Luik) en de ontsluiting van de haven van Antwerpen. In 1825 richtte de koning, met kapitaal vanuit het zuiden, het noorden en zijn eigen kapitaal, de Nederlandse Handelsmaatschappij op, ter bevordering van de handel vanuit de koloniën. Daar waar Engeland al lang de industriële revolutie had omarmd, hielden de Hollanders toch nog lange tijd vast aan traditionele middelen. 
(Met dank aan Wikipedia)

Enkele foto's van deze afdeling kunnen jullie hier (klik) bekijken. En voor daarna lieve webbies: een heel fijn weekend gewenst!

vrijdag 18 december 2015

STA.M 2: Een moeilijk begin


Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is de in de geschiedschrijving gangbare term voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830 , de periode waarin het huidige België en Nederland één staat vormden onder koning Willem I. Maar waarom stond het Zuiden zo anders tegenover koning Willem I dan het Noorden? Hoe kwam Willem I aan bijnamen als de Koperen Koning, de Kaaskoning en de Kanalenkoning? Waarom kalkten de Belgen rond 1830 deze leuze op de straatmuren: 'Wij willen Willem weg - wil Willem wijzer worden - wij willen Willem weer'. Wat betekende deze periode op lange termijn voor België? De grondwet gaf de koning bijzonder veel macht. De noordelijke provincies van het Koninkrijk hadden indertijd ruim twee miljoen inwoners, de zuidelijke provincies bijna drie-en-een-half. Economisch ging het de nieuwe staat voor de wind, hoewel vooral het noorden in het begin te maken kreeg met veel werkloosheid en armoede. 
(Met dank aan Wikipedia).

Een impressie van dit hoofdstuk in de geschiedenis van de Lage Landen kan je hier (klik) bekijken.

donderdag 17 december 2015

STA.M 1: Proloog Waterloo


Nog vóór de veldslag in Waterloo in 1815 had Groot-Brittannië, dat de eigen veiligheid gewaarborgd wist door een machtsevenwicht op het Europese vasteland de andere grootmachten Oostenrijk, Pruisen en Rusland ervan kunnen overtuigen de Nederlanden samen te voegen om aldus een dam op te werpen tegen Frankrijk en de Duitse Bond. Zo besloten de geallieerde mogendheden niet alleen om samen verder te strijden tot de totale nederlaag van Napoleon, maar werd ook bepaald dat Nederland een onafhankelijke staat zou worden, met een verder uit te breiden grondgebied.
Vervolgens is men in Londen overgegaan tot de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland. Dit werd bevestigd op het Congres van Wenen (september 1814 - juni 1815) en op 16 maart 1815 stelde Willem I zichzelf aan tot koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het Zuiden was er aanvankelijk sprake van aarzeling, maar na de honderd dagen van Napoleon trok de overwinning met de Slag van Waterloo de Zuidelijke Nederlanden over de streep om zich aan te sluiten bij het Verenigd Koninkrijk.
(Met dank aan Wikipedia).

Enkele foto's van dit deel van de te tentoonstelling kan je hier (klik) bekijken. Let wel, die van Waterloo zélf niet hé, de fotografie bestond toen nog niet of toch amper *wink, big smiile*

woensdag 16 december 2015

STA.M 0: Het Verloren Koninkrijk


De Gentse fotograaf Michiel Hendryckx (klik) legt de link met vandaag. In een nieuwe reeks foto's brengt hij hedendaagse sporen in beeld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, in België en in Nederland. 
Dit alles en nog veel meer kom je te weten in de tentoonstelling 'Het verloren koninkrijk. Willem I en België'. Sprekende citaten, spotprenten, historische objecten en interactieve multimedia geven je voeling met de tijdsgeest van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de beginjaren van het onafhankelijke België.
Een interactief spel doet je nadenken over hoe verschillend of gelijkend Belgen en Nederlanders vandaag zijn.
In de tentoonstelling zijn uitzonderlijke objecten, documenten, schilderijen en prenten te zien uit de eigen collectie van het STA.M (klik) en uit binnen- en buitenlandse musea en erfgoedinstellingen. Parallel loopt in het Nationaal Archief (klik) in Den Haag de tentoonstelling ‘24 uur met Willem - Koning van Nederland en België’. 
(Met dank aan Wikipedia).

De volgende dagen zullen jullie hier enkele fotoreeksen van deze tentoonstelling op je bordje krijgen en we beginnen daar hier (klik) mee. Nog even dit: de foto van gisteren (klik) was géén bewerking maar Lefla die zijn hoofd door zo'n bord stak. Wat denken jullie wel van mijn fotosoepkunnen? Ik had het toch iets subtieler gedaan hoor zoals met die Sinterklaas (klik) *wink, big smile*.

dinsdag 15 december 2015

STA.M 1: Willem I & Belgiê

In 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland en het latere België werden samengevoegd tot het Koninkrijk der Nederlanden. Het koninkrijk hield vijftien jaar stand, van 1815 tot 1830. Korte tijd waren Belgen en Nederlanders inwoners van dezelfde staat.
Koning Willem I regeerde weliswaar als een onvervalst verlicht despoot, maar zette ook sterk in op de ontwikkeling van de industrie, de infrastructuur, het onderwijs en het culturele leven.
De volgende dagen zullen we de ook al heel verlichte despoot Lefla hihi volgen doorheen deze mooie tentoonstelling in het STA.M (klik). Jullie weten nu ook welke quiz we wonnen waar ik gisteren (klik) over sprak en waar we dat deden  *wink, big smile*.

maandag 14 december 2015

Taster


Het is niet altijd in het voetbal dat België het wint van Nederland hé *wink, big smile*. Met deze taster hoop ik jullie morgen naar dit blog terug te lokken.... maar begin er alvast mee om er een mooie week van te maken lieve webbies!

zondag 13 december 2015

Zondag: bij-tank-dag


Voer voor bibliofielen: de kubistische kaft in preegdruk bij een herdruk uit 1970 van een verhaal uit de jaren 1930 over de aan Lenin verbonden, ondertussen iconisch geworden Austin-Putilov gepantserde gevechtsauto uit de Eerste Wereldoorlog. Oorspronkelijke exemplaren van deze uitgave uit de jaren 1930 zijn gewoonweg onvindbaar geworden. Een panzerauto type Austin 2de serie uit 1915, “Vijand van het Kapitaal” bijgenaamd, staat tentoon in het Artilleriemuseum van Sint-Petersburg. Deze wordt volgens de traditie vereenzelvigd met het exemplaar waarop Lenin zijn toespraak hield - wat niet kan kloppen want dit type werd slechts vanaf 1919 geproduceerd in de Putilov-fabrieken van deze havenstad. But who cares...


De foto toont het bekendste Lenin-standbeeld: dit waarbij deze leider van de Bolsjewieken in april 1917, staande op een Austin pantserauto, zijn legendarisch geworden historische toespraak hield tot de opstandige militairen bij zijn aankomst op het plein vóór het Finlandstation van Petrograd (Sint-Petersburg). Dit wordt gezien als de aanzet tot de Communistische Oktoberrevolutie - in volle aan de gang zijnde Eerste Wereldoorlog - en begin van de Russische Burgeroorlog (1917-1922). Lenin’s terugkeer uit exil vanuit Duitsland via Finland (na zijn eerste mislukte opstand in februari 1917) gebeurde dank zij de Duitsers die hoopten daardoor het Russische front in het oosten te verzwakken...
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

zaterdag 12 december 2015

Kijk Uit


Deze man kijkt naar iets uit... naar het weekend misschien, net zoals jullie? Geniet er van webbies!

vrijdag 11 december 2015

Train World 14


De afronding van ons bezoek aan Train World (klik) in Schaarbeek begint bij een origineel opgevatte kinderspeelplaats naar een idee van striptekenaar François Schuiten (klik) gerealiseerd rond een rangeerlocomotief uit 1912. 
Op weg naar de uitgang kan men via authentieke hierheen verplaatste spoorwegbrug en een galerij doorheen de bezochte zalen een retrospectief overzicht krijgen, met als afsluiter het heden en de toekomst van de snelheidstreinen.

We zijn dus bij de allerlaatste serie (klik) foto's van dit prachtig museum beland, en ik hoop dat jullie er, al is het 'slechts' virtueel, even veel van genoten hebben als wij toen...

Nog even deze grappige afsluiten: 'afstappen in Schaarbeek' is een oud Vlaams gezegde dat 'voor het zingen de kerk uit gaan' betekent. De eerste spoorlijn van België lag immers tussen Mechelen en Brussel, en Schaarbeek was het laatste station vooraleer het eindpunt te bereiken  *wink, big smile*.

donderdag 10 december 2015

Train World 13


In de vierde en laatste hal van Train World vindt naast het regulier treinverkeer ook het uitzonderlijk en privétransport een plaats. Blikvangers zijn de trein van Hercule Poirot (de ‘Orient Express’), de koninklijke rijtuigen van Leopold I en Leopold III, en de eerste luxueuze TEE hogesnelheidstrein uit de jaren vijftig. Op ons collectief geheugen doet ook een authentiek ingerichte posttrein  beroep, iets wat onze Pieterbie (klik) beslist zal interesseren hihi.
En dat kan je allemaal hier (klik) bekijken...

woensdag 9 december 2015

Train World 12


In een scenografie van striptekenaar François Schuiten is in de tweede en derde hal van Train  World een soort ‘Perronworld’ uitgebouwd, met accessoires rond het thema station en trein. Schuiten evoceert o.a. in een houten rijtuig uit de Belle Epoque de geschiedenis  van de ‘treingebruiker’: van hospitaalwagen tot vervoermiddel naar werk en vakantie, eindigend met de deportatiewagon uit de Tweede Wereldoorlog...
Hoogtepunt vormt het seinwachtershuisje (staande op zijn oorspronkelijke plaats!) ingepland naast het oudste type van een spoorwegovergang: een 'rolhekken'. De inrichting van het huisje dateert uit de vijftiger jaren van vorige eeuw.
Zien? Klik dan maar hier.

dinsdag 8 december 2015

Train World 11


De modernistische ‘Atlantic’ die ik hier vrijdag (klik) toonde staat hier tussen een dieselmotor locomotief (in België ‘Kamielke’ genoemd) en een elektrisch motor-stel, en herinnert aan een honderdjarig stoomtijdperk, vooraleer plaats de maken voor zijn opvolgers. In deze hal kan men zowel exterieur als interieur van de rijtuigen bewonderen die de ouderen nog uit hun jeugd kennen. 
En hier (klik) kan je er enkele foto's van zien.

maandag 7 december 2015

Tssss...


... tussen eb en vloed natuurlijk, dit is een doordenkertje hihi... Er mag al eens gelachen worden hoop ik, ook al is die Klimaatconferentie (klik) in Parijs géén lachertje.

Het is vijf voor twaalf en nog kunnen al die overheden niet tot een degelijke afbouw van de CO2-uitstoot komen... En België mag, na het debacle van Molenbeek, er nu nog eentje (klik) bij op zijn palmares schrijven, schande is het!

Wees gerust lieve webbies, de volgende dagen hebben jullie nog de laatste vier albums van Train World tegoed maar dit moest eerst even van mijn systeem zoals we dat in Vlaanderen zeggen.
Van Vlaanderen gesproken: we hebben toch maar mooi die grote klimaatbetoging (klik) in Oostende gehad, met 14.000 deelnemers. Misschien gaan de beleidsmakers nu eindelijk eens naar de gewone mensen luisteren die eisen dat aan al die vervuiling een einde gemaakt wordt...

zondag 6 december 2015

Zondag: bij-tank-dag


Een greep uit de geschenkjes die sint de laatste jaren aan onze Leflamand bracht. Jammer genoeg is die dit jaar ons huisje precies voorbij gegaan: zijn schoentje was, vanmorgen toch nog, helaas leeg *wink, big smile*.
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

zaterdag 5 december 2015

Sinterklaas komt!


En op wie lijkt deze goedheilige man? Juist ja, op mijn Leflamand....Of zou er toch enige fotosoep aan te pas gekomen zijn? Voor mij een weet en voor jullie een vraag *wink, big smile*.

Mijn zus kreeg van de sint een extra leuk geschenk: ze mag na de operatie van woensdag vandaag naar huis joepie! Dat wordt een fijn weekend voor haar en voor jullie hopelijk ook...

vrijdag 4 december 2015

Train World 10


In de tweede hal zijn we aangekomen in de 20ste eeuw, de eeuw van de ontploffingsmotor en de elektriciteit. Van 1930 tot 1966 zullen de diesel en elektrische de stoomtractie nog naast zich dulden.
Blikvanger is hier de meest fascinerende stoomlocomotief die ooit in België is gebouwd: de ‘Atlantic’ uit 1939. Ontworpen door Raoul Notesse, hoofdingenieur bij de Belgische Spoorwegen en waarvoor de Fransman André Huet de gestroomlijnde carrosserie tekende, is hij met zijn aerodynamisch ontwerp een ongekend snelheidsmonster.  De steeds wisselende, prachtige lichtregie maakte ons het fotograferen wel moeilijk maar hier (klik) krijgen jullie er toch impressie van...

donderdag 3 december 2015

Train World 9


In de overgangsruimte tussen de twee eerste hallen illustreert een bonte verzameling klokken met welk probleem de spoorwegen in de 19de eeuw werden geconfronteerd. Hoe stel je immers een dienstregeling op als er bijna net zoveel verschillende tijden als stationsklokken zijn? In 1881 valt het besluit om alles stationsklokken af te stemmen op de Brusselse tijd. Tot dat België 11 jaar later de Greenwich tijd invoert: voortaan geeft een moederklok de standaardtijd aan.
Een mooie greep uit de collectie stationsklokken in Train World kan je hier (klik) bekijken.

woensdag 2 december 2015

Train World 8


Als overgang van de eerste naar de tweede hal van Train World zijn allerlei ‘spoorweg-accessoires’, beginnende met alles wat men langsheen een spoorlijn kan aantreffen - van rails tot signalisatie en spoorweg memorabilia in een tussenruimte opgesteld: het collectief geheugen van de spoorwegen. Geen wonder dat men hier zowel gepensioneerde 'cheminots' (spoorwegarbeiders) als spoorweg fanatici ziet rondhangen...
En wij, als fanatici van de fotografie hihi, maakten er foto's (klik) van.

dinsdag 1 december 2015

Train World 7


In de eerste hal van Train World, naast de oudste locomotieven, staan nog een aantal Belle Epoque exemplaren, waaronder een kleine rangeerlocomotief uit 1880.
De twee latere modellen vertegenwoordigen de grote technische sprong voorwaarts . De eerste 'loc', uit  1902, had al een maximum snelheid van 120 km per uur en werd vooral ingezet op de vaste lijn tussen Brussel en Antwerpen. De andere, de ‘Pacific’ ook wel 'Koningin van Luxemburg' genoemd, was bij zijn in dienst stelling in 1910 de krachtigste locomotief van Europa.
En hier (klik) kan je er onze impressie van bekijken...

Nog eventjes dit en sorry daarvoor: de link naar het album gisteren was niet juist, ik paste dat later op de dag aan. Wie het correcte album wil zien moet naar mijn vorige log (klik) terugkeren...