donderdag 31 december 2015

Oudejaar


Een optimist blijft op oudejaarsavond op om het nieuwe jaar te ervaren. Een pessimist blijft op om er zeker van te zijn dat het oude jaar effectief vertrekt (Bill Vaughn) *wink, big smile*.
En tot welke categorie behoren jullie? Ik behoor beslist tot de laatste want een goed jaar was het voor ons zeker niet, jullie weten misschien onderhand wel waarom...

woensdag 30 december 2015

STA.M 9 De Orangisten


Reeds snel na de Belgische Revolutie bleek een grote groep mensen twijfels te hebben bij hun nieuwe 'vaderland'. Proteststemmen kwamen vooral van Vlaamse kant, bijvoorbeeld in de regio rond Gent waar de textielindustrie zwaar te lijden had onder de nieuwe politieke situatie. 
Het separatisme dat leidde tot de Belgische secessie was voor de belangrijkste industriestad Gent een catastrofe. In 1832 verwerkte de Gentse textielnijverheid nog slechts 2 miljoen kg katoen, tegenover 7,5 miljoen kg in 1829. De meeste arbeiders waren als direct gevolg van de Belgische afscheuring werkloos geworden en de anderen verdienden nog amper 30% van hun loon uit 1829. Geen wonder dat Gent lange tijd een bolwerk bleef van Orangisten - aanhangers van de Verenigde Nederlanden. Ook in de industriestad Luik en in de havenstad Antwerpen kwam de scheiding hard aan. In 1829 bedroeg het scheepvaartverkeer in de haven 1028 schepen en 129.000 ton. Antwerpen verstouwde dat jaar zelfs dubbel zoveel goederen als Rotterdam en Amsterdam samen samen. In 1831 was het aantal schepen teruggevallen tot 398, en de handel met de koloniën herleid tot nul. Spijts harde repressie van overheidswege gaven de Orangisten slechts in 1839 hun weerstand op...
(Met dank aan Wikipedia)

En hiermee zijn we op het einde van deze serie over de tentoonstelling Willem I & België (klik) gekomen, net op tijd voor jullie om morgen de laatste dag van het jaar in te gaan. Hopelijk niet zonder eerst de laatste foto's (klik) ervan te bekijken...

dinsdag 29 december 2015

STA.M 8: een Belgisch Koninkrijk


De Belgische situatie was in die zin bijzonder dat de toenmalige grootmachten Frankrijk, de Duitse staten en het Verenigd Koninkrijk een bufferzone hadden toegewezen aan Nederland.
Het Nederlandse bestuur was dus opgelegd, zonder de inspraak van de bevolking zelf. De crisis in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden stond nochtans niet op zichzelf. In heel Europa ontstond een weerstand tegen de autoritaire restauratieregimes na de val van Napoleon en het Congres van Wenen in 1815.
Tijdens de opvoering in augustus 1830 van de romantisch nationalistische opera 'De Stomme van Portici' in de Brusselse Muntschouwburg braken er in Brussel relletjes uit en dat gaf aanleiding tot georganiseerde opstand van Fransgezinde separatisten, gevolgd door volksrumoer. Het weifelende en onhandige optreden van Willem I en zijn zonen leidde in september 1830 tot een definitieve breuk. Het Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden riep in oktober 1830 de onafhankelijkheid uit. Na de nodige verwikkelingen werd uiteindelijk Leopold van Saxen-Coburg  in 1831 de eerste koning van België...  
(Met dank aan Wikipedia)

Enkele foto's van dit mooi gedocumenteerd deel van de tentoonstelling zijn hier (klik) te bekijken.
Ook al haken er webbies af om op FB te gaan, of misschien mijn blog helemaal niet interessant vinden, we blijven doorgaan... tot we bij het gaatje zijn. En wat dat gaatje wel mag zijn laat ik aan jullie verbeelding over.

maandag 28 december 2015

STA.M 7 Revolutie!


De feesten overleefd webbies? Dan gaan we nog even door met onze Willem I & België (klik).

De afkeer van het homogeen katholieke zuiden tegen het 'protestantse' noorden, en de zuidelijke wens tot invoering van het Rooms-katholicisme als staatsgodsdienst (in strijd met de toenmalige grondwet) versterkten de roep naar autonomie. De katholieke clerus was bovendien misnoegd om het verlies van kerkelijke greep op het onderwijs. Zo liet de koning met een beroep op de vrijheid van onderwijs de bisschoppelijke seminaries sluiten. Onder aanvoering van de (Franse) bisschop van Gent, Maurice de Broglie, kwamen de zuiderlingen steeds meer in opstand. De koning probeerde dit verzet in de kiem te smoren, onder meer door de persvrijheid te beknotten, maar dit alles was olie op het vuur van het verzet. Vele jaren lang lukte het de liberalen en katholieken in het zuiden tegen elkaar uit te spelen, maar uiteindelijk kwam het tot een monsterverbond van katholieken en liberalen tegen de koning. Omdat het liberale verzet in het protestantse noorden niet van de grond kwam leidde dit enkel in het zuiden tot een algemene opstand, de Belgische Revolutie van 1830, die vrij snel een proces op gang bracht waardoor België een apart koninkrijk werd. De Belgische revolutie gebeurde in navolging van de Franse juli-revolutie van 1830 die er de burgerkoning Louis-Philippe aan de macht bracht. Pas in 1848 zou ook in het noorden het verzet tegen de grote macht van de koning van de grond komen, wat onder koning Willem II leidde tot een nieuwe grondwet.
(Met dank aan Wikipedia)

Een impressie ervan kan je hier (klik) bekijken en maak er daarna een mooie week van!

zondag 27 december 2015

Zondag:bij-tank-dag


Vermoed wordt dat het spontane Kerstbestand tussen de Britse en Duitse soldaten op twee derde van het Westfront in acht werd gehouden. Het bestand duurde minstens tot het einde van Tweede Kerstdag. Op sommige plaatsen duurde het tot de jaarwisseling of zelfs tot ver in januari 1915. De legerleidingen waren fel tegen deze ‘pax noël’. Een spontaan bestand was uiterst ongewenst en tastte de discipline aan: de soldaten konden immers gaan denken dat de vijand ook maar een mens was. Het zorgvuldig opgebouwde vijandsbeeld moest koste wat kost in stand worden gehouden.
Niemand had ook gedacht dat de spontane Kerstvrede lang zou aanhouden. Al spoedig begon het te regenen, de modder keerde terug en de stemming sloeg om. De legerleidingen kregen hun zin: de soldaten keerden weer terug naar hun loopgraven en de gevechten zouden spoedig weer worden hervat. De Eerste Wereldoorlog zou na Kerstmis 1914 nog zo’n kleine vier jaar duren en nog  vele honderdduizenden slachtoffers eisen.Toch was er even vrede op aarde geweest. De geweren en kanonnen verstomden een moment. Even was er plaats voor het Kerstfeest, voor een beetje kameraadschap en menselijkheid. Per slot van rekening deelden de soldaten dezelfde ellendige levensomstandigheden en doodsdreiging. Het Museum Flanders' Fields te Ieper heeft er in een scenografie aandacht aan besteed. 
Op verschillende plaatsen aan het voormalige front onder andere in Ramskapelle (boven), Mesen en Ploegsteert werden er monumenten voor onthuld. Er is zelfs een heus bronzen standbeeld voor opgericht te Liverpool (onder) en een film over gedraaid (Merry Christmas-Joyeux Noël)...
(voor deze speciale gelegenheid: tekst met dank aan de website van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog)

zaterdag 26 december 2015

Tja...


Als aanloop voor de bij-tank-dag, dit heerlijk, nostalgisch kaartje in de Duitse taal. Moesten ze in de beide wereldoorlogen maar een kerstboom hebben gedropt hé in plaats van bommen...
Met dit log ga ik nu uit de feestmodus, hoewel er van feesten bij ons niet veel in huis kwam, we hebben de dagen alleen doorgebracht omdat noch de zoon, noch zijn liefje ook maar iets van zich lieten horen, nu al anderhalf jaar lang, en we weten nog altijd niet waarom jammer genoeg...

vrijdag 25 december 2015

Kerstdag!


Een hopelijk geslaagde bewerking, dit is natuurlijk niet de échte kerstman hihi... Normaal zet ik het er niet bij (het staat natuurlijk wel onder het bericht) maar blijkbaar ontgaat het velen onder jullie...

donderdag 24 december 2015

Hihi


Het mag ook al eens een andere goede man zijn die pakjes brengt (of kindjes hihi). En deze doet het beslist met een brede *wink, big smile*.
Moge jullie morgen heel veel cadeautjes in jullie kousjes vinden, dan wordt het inderdaad een vrolijk kerstfeest voor jullie allemaal, net zoals voor de bovenstaande, normaal al vrolijke olijkerd! En voor wie al dat feesten maar niets vindt wens ik toch een plezierige dag...

woensdag 23 december 2015

006 Strategie en weerstand


In de Zuidelijke Nederlanden was de administratieve taal en die van de elite het Frans. Het Nederlands was er enkel de taal van de bedienden en arbeiders. Maatregelen om in het hele Nederlandstalige deel van het koninkrijk het Nederlands als overheidstaal in te voeren, leidden tot grote wrevel bij het Waalse volksdeel en bij de verfranste elite van de Vlaamse gewesten.
De invoering van het Taalbesluit van september 1819 bepaalde dat alle inwoners van Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen zich in het Nederlands moesten kunnen wenden tot de gemeente, de rechter en de notaris. Vanaf  januari 1823 zou het de autoriteiten in deze provincies tevens definitief verboden zijn het Frans te gebruiken. Deze maatregel kon bij de elite in de Zuidelijke Nederlanden op weinig bijval rekenen. De Franstalige elite probeerde verschillen in geloof, communicatie, mentaliteit en leefstijl te gebruiken voor eigen politiek gewin. Beide rijksdelen hadden een verschillende historische bagage. Wederzijdse beduchtheid voor overheersing van de ene of andere taal en godsdienst bleken eveneens conflicten in de hand te werken. 
(Met dank aan Wikipedia)

Gaat het jullie nog niet allemaal vervelen? Dan heb ik hier (klik) nog wat foto's voor jullie...
Nu gaan we enkele dagen over in de feestmodus op dit stekje. Dat betekent echter niet dat ik een blogpauze neem hoor, ik behandel alleen eventjes een ander onderwerp tot we verder gaan met dit bezoek aan het STA.M (klik).

dinsdag 22 december 2015

005 Stichting universiteiten 1816


Onderwijs en economie stimuleerde hij met maatregelen zoals de oprichting van de Generale Maatschappij, die aan de wieg stond van de indrukwekkende industriële revolutie in België, en de oprichting in 1816 van de eerste Nederlandstalige universiteit te Gent, maar ook deze van Luik in Wallonië. Op cultureel gebied concentreerden Willems inspanningen zich op de volksontwikkeling: in 1815 woonden er in het Zuiden 218.000 mensen die lezen noch schrijven konden, tegenover slechts 23.000 in het Noorden. Willem bouwde tijdens zijn 15-jarig bewind in het Zuiden 1.500 scholen waar lesgegeven werd in de volkstaal (dus Nederlands in Vlaanderen en Brussel). Het aantal lagere school kinderen in de zuidelijke provincies verdubbelde van 150.000 tot 300.000
(Met dank aan Wikipedia)

Enkele foto's over dit onderwerp kunnen de diehards hihi van blogland hier (klik) bekijken.
En wees nu eens heel eerlijk lieve webbies, wie hier wegblijft mist toch wat hé: leerrijke lesjes over de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en België!

maandag 21 december 2015

STA.M 4: Openbare werken


Willem I deed zijn best wat meer eenheid te brengen en voerde bijvoorbeeld opnieuw het metrisch stelsel in dat om de lieve vrede onder Napoleon afgeschaft was. De koning stelde nieuwe in- en uitvoertarieven vast om de sukkelende, verouderde Amsterdamse handel nieuw leven in te blazen en liet kanalen graven of verdiepen en verbreden in zowel het noorden als het zuiden (het Noordhollandsch Kanaal, het Zuid-Willemsvaart, het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Kanaal van Brussel naar Charleroi, en het Ourthekanaal). De handelsvloot van Antwerpen groeide in belangrijke mate aan. Veel van deze economische projecten financierde de koning wel vanuit een door hemzelf ingesteld fonds dat hij buiten de controle van de Staten-Generaal hield. 
(Met dank aan Wikipedia)

Willen jullie weten wat er in deze kisten zit? Klik dan maar hier... Hihi, grapje hoor!
Hopelijk beginnen jullie nu allemaal aan een heerlijke feestweek, met wel degelijk pakjes om open te maken... Wij hebben dat gisteren al gedaan, samen met mijn zus en haar bende. Wat was het heerlijk lieve webbies! Later zal ik daar misschien wel eens verslag over uitbrengen...

zondag 20 december 2015

Zondag: bij-tank-dag


Voor de verandering eens geen tank op de bij-tank-dag, maar met zo'n dikke Duitse Bratwurst kan je natuurlijk ook bijtanken hé, misschien met een flinke portie Sauerkraut er bij... zolang het maar niet als een kanonskogel op de maag ligt hihi. Maar wees gerust hoor, dit staat niet op ons programma vandaag, wél iets anders en heel lekkers: mijn zusje kookt...
Wie niet in blogpauze is en hier toch nog even voorbij komt: superfijne zondag gewenst!
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand) 

zaterdag 19 december 2015

STA.M 3: Steun aan de industie


Het financieel redelijk stabiele zuiden moest weliswaar de grote schuldenlast van het noorden meedragen, maar profiteerde ook van de opbrengsten en afzetmogelijkheden van de Nederlandse koloniën. Toch had ook het zuiden te maken met grote verschillen tussen rijk en arm. De grote winsten van de handel en nijverheid werden in nieuwe projecten gestoken, of verdwenen in de zakken van de directeuren. Een zevende van de bevolking leefde er in grote armoede. Een positief effect had de aanleg van verharde wegen, de stimulering van de textielindustrie in Vlaanderen (Gent), de uitbouw van de staalindustrie in Wallonië (Luik) en de ontsluiting van de haven van Antwerpen. In 1825 richtte de koning, met kapitaal vanuit het zuiden, het noorden en zijn eigen kapitaal, de Nederlandse Handelsmaatschappij op, ter bevordering van de handel vanuit de koloniën. Daar waar Engeland al lang de industriële revolutie had omarmd, hielden de Hollanders toch nog lange tijd vast aan traditionele middelen. 
(Met dank aan Wikipedia)

Enkele foto's van deze afdeling kunnen jullie hier (klik) bekijken. En voor daarna lieve webbies: een heel fijn weekend gewenst!

vrijdag 18 december 2015

STA.M 2: Een moeilijk begin


Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is de in de geschiedschrijving gangbare term voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830 , de periode waarin het huidige België en Nederland één staat vormden onder koning Willem I. Maar waarom stond het Zuiden zo anders tegenover koning Willem I dan het Noorden? Hoe kwam Willem I aan bijnamen als de Koperen Koning, de Kaaskoning en de Kanalenkoning? Waarom kalkten de Belgen rond 1830 deze leuze op de straatmuren: 'Wij willen Willem weg - wil Willem wijzer worden - wij willen Willem weer'. Wat betekende deze periode op lange termijn voor België? De grondwet gaf de koning bijzonder veel macht. De noordelijke provincies van het Koninkrijk hadden indertijd ruim twee miljoen inwoners, de zuidelijke provincies bijna drie-en-een-half. Economisch ging het de nieuwe staat voor de wind, hoewel vooral het noorden in het begin te maken kreeg met veel werkloosheid en armoede. 
(Met dank aan Wikipedia).

Een impressie van dit hoofdstuk in de geschiedenis van de Lage Landen kan je hier (klik) bekijken.

donderdag 17 december 2015

STA.M 1: Proloog Waterloo


Nog vóór de veldslag in Waterloo in 1815 had Groot-Brittannië, dat de eigen veiligheid gewaarborgd wist door een machtsevenwicht op het Europese vasteland de andere grootmachten Oostenrijk, Pruisen en Rusland ervan kunnen overtuigen de Nederlanden samen te voegen om aldus een dam op te werpen tegen Frankrijk en de Duitse Bond. Zo besloten de geallieerde mogendheden niet alleen om samen verder te strijden tot de totale nederlaag van Napoleon, maar werd ook bepaald dat Nederland een onafhankelijke staat zou worden, met een verder uit te breiden grondgebied.
Vervolgens is men in Londen overgegaan tot de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland. Dit werd bevestigd op het Congres van Wenen (september 1814 - juni 1815) en op 16 maart 1815 stelde Willem I zichzelf aan tot koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het Zuiden was er aanvankelijk sprake van aarzeling, maar na de honderd dagen van Napoleon trok de overwinning met de Slag van Waterloo de Zuidelijke Nederlanden over de streep om zich aan te sluiten bij het Verenigd Koninkrijk.
(Met dank aan Wikipedia).

Enkele foto's van dit deel van de te tentoonstelling kan je hier (klik) bekijken. Let wel, die van Waterloo zélf niet hé, de fotografie bestond toen nog niet of toch amper *wink, big smiile*

woensdag 16 december 2015

STA.M 0: Het Verloren Koninkrijk


De Gentse fotograaf Michiel Hendryckx (klik) legt de link met vandaag. In een nieuwe reeks foto's brengt hij hedendaagse sporen in beeld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, in België en in Nederland. 
Dit alles en nog veel meer kom je te weten in de tentoonstelling 'Het verloren koninkrijk. Willem I en België'. Sprekende citaten, spotprenten, historische objecten en interactieve multimedia geven je voeling met de tijdsgeest van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de beginjaren van het onafhankelijke België.
Een interactief spel doet je nadenken over hoe verschillend of gelijkend Belgen en Nederlanders vandaag zijn.
In de tentoonstelling zijn uitzonderlijke objecten, documenten, schilderijen en prenten te zien uit de eigen collectie van het STA.M (klik) en uit binnen- en buitenlandse musea en erfgoedinstellingen. Parallel loopt in het Nationaal Archief (klik) in Den Haag de tentoonstelling ‘24 uur met Willem - Koning van Nederland en België’. 
(Met dank aan Wikipedia).

De volgende dagen zullen jullie hier enkele fotoreeksen van deze tentoonstelling op je bordje krijgen en we beginnen daar hier (klik) mee. Nog even dit: de foto van gisteren (klik) was géén bewerking maar Lefla die zijn hoofd door zo'n bord stak. Wat denken jullie wel van mijn fotosoepkunnen? Ik had het toch iets subtieler gedaan hoor zoals met die Sinterklaas (klik) *wink, big smile*.

dinsdag 15 december 2015

STA.M 1: Willem I & Belgiê

In 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland en het latere België werden samengevoegd tot het Koninkrijk der Nederlanden. Het koninkrijk hield vijftien jaar stand, van 1815 tot 1830. Korte tijd waren Belgen en Nederlanders inwoners van dezelfde staat.
Koning Willem I regeerde weliswaar als een onvervalst verlicht despoot, maar zette ook sterk in op de ontwikkeling van de industrie, de infrastructuur, het onderwijs en het culturele leven.
De volgende dagen zullen we de ook al heel verlichte despoot Lefla hihi volgen doorheen deze mooie tentoonstelling in het STA.M (klik). Jullie weten nu ook welke quiz we wonnen waar ik gisteren (klik) over sprak en waar we dat deden  *wink, big smile*.

maandag 14 december 2015

Taster


Het is niet altijd in het voetbal dat België het wint van Nederland hé *wink, big smile*. Met deze taster hoop ik jullie morgen naar dit blog terug te lokken.... maar begin er alvast mee om er een mooie week van te maken lieve webbies!

zondag 13 december 2015

Zondag: bij-tank-dag


Voer voor bibliofielen: de kubistische kaft in preegdruk bij een herdruk uit 1970 van een verhaal uit de jaren 1930 over de aan Lenin verbonden, ondertussen iconisch geworden Austin-Putilov gepantserde gevechtsauto uit de Eerste Wereldoorlog. Oorspronkelijke exemplaren van deze uitgave uit de jaren 1930 zijn gewoonweg onvindbaar geworden. Een panzerauto type Austin 2de serie uit 1915, “Vijand van het Kapitaal” bijgenaamd, staat tentoon in het Artilleriemuseum van Sint-Petersburg. Deze wordt volgens de traditie vereenzelvigd met het exemplaar waarop Lenin zijn toespraak hield - wat niet kan kloppen want dit type werd slechts vanaf 1919 geproduceerd in de Putilov-fabrieken van deze havenstad. But who cares...


De foto toont het bekendste Lenin-standbeeld: dit waarbij deze leider van de Bolsjewieken in april 1917, staande op een Austin pantserauto, zijn legendarisch geworden historische toespraak hield tot de opstandige militairen bij zijn aankomst op het plein vóór het Finlandstation van Petrograd (Sint-Petersburg). Dit wordt gezien als de aanzet tot de Communistische Oktoberrevolutie - in volle aan de gang zijnde Eerste Wereldoorlog - en begin van de Russische Burgeroorlog (1917-1922). Lenin’s terugkeer uit exil vanuit Duitsland via Finland (na zijn eerste mislukte opstand in februari 1917) gebeurde dank zij de Duitsers die hoopten daardoor het Russische front in het oosten te verzwakken...
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

zaterdag 12 december 2015

Kijk Uit


Deze man kijkt naar iets uit... naar het weekend misschien, net zoals jullie? Geniet er van webbies!

vrijdag 11 december 2015

Train World 14


De afronding van ons bezoek aan Train World (klik) in Schaarbeek begint bij een origineel opgevatte kinderspeelplaats naar een idee van striptekenaar François Schuiten (klik) gerealiseerd rond een rangeerlocomotief uit 1912. 
Op weg naar de uitgang kan men via authentieke hierheen verplaatste spoorwegbrug en een galerij doorheen de bezochte zalen een retrospectief overzicht krijgen, met als afsluiter het heden en de toekomst van de snelheidstreinen.

We zijn dus bij de allerlaatste serie (klik) foto's van dit prachtig museum beland, en ik hoop dat jullie er, al is het 'slechts' virtueel, even veel van genoten hebben als wij toen...

Nog even deze grappige afsluiten: 'afstappen in Schaarbeek' is een oud Vlaams gezegde dat 'voor het zingen de kerk uit gaan' betekent. De eerste spoorlijn van België lag immers tussen Mechelen en Brussel, en Schaarbeek was het laatste station vooraleer het eindpunt te bereiken  *wink, big smile*.

donderdag 10 december 2015

Train World 13


In de vierde en laatste hal van Train World vindt naast het regulier treinverkeer ook het uitzonderlijk en privétransport een plaats. Blikvangers zijn de trein van Hercule Poirot (de ‘Orient Express’), de koninklijke rijtuigen van Leopold I en Leopold III, en de eerste luxueuze TEE hogesnelheidstrein uit de jaren vijftig. Op ons collectief geheugen doet ook een authentiek ingerichte posttrein  beroep, iets wat onze Pieterbie (klik) beslist zal interesseren hihi.
En dat kan je allemaal hier (klik) bekijken...

woensdag 9 december 2015

Train World 12


In een scenografie van striptekenaar François Schuiten is in de tweede en derde hal van Train  World een soort ‘Perronworld’ uitgebouwd, met accessoires rond het thema station en trein. Schuiten evoceert o.a. in een houten rijtuig uit de Belle Epoque de geschiedenis  van de ‘treingebruiker’: van hospitaalwagen tot vervoermiddel naar werk en vakantie, eindigend met de deportatiewagon uit de Tweede Wereldoorlog...
Hoogtepunt vormt het seinwachtershuisje (staande op zijn oorspronkelijke plaats!) ingepland naast het oudste type van een spoorwegovergang: een 'rolhekken'. De inrichting van het huisje dateert uit de vijftiger jaren van vorige eeuw.
Zien? Klik dan maar hier.

dinsdag 8 december 2015

Train World 11


De modernistische ‘Atlantic’ die ik hier vrijdag (klik) toonde staat hier tussen een dieselmotor locomotief (in België ‘Kamielke’ genoemd) en een elektrisch motor-stel, en herinnert aan een honderdjarig stoomtijdperk, vooraleer plaats de maken voor zijn opvolgers. In deze hal kan men zowel exterieur als interieur van de rijtuigen bewonderen die de ouderen nog uit hun jeugd kennen. 
En hier (klik) kan je er enkele foto's van zien.

maandag 7 december 2015

Tssss...


... tussen eb en vloed natuurlijk, dit is een doordenkertje hihi... Er mag al eens gelachen worden hoop ik, ook al is die Klimaatconferentie (klik) in Parijs géén lachertje.

Het is vijf voor twaalf en nog kunnen al die overheden niet tot een degelijke afbouw van de CO2-uitstoot komen... En België mag, na het debacle van Molenbeek, er nu nog eentje (klik) bij op zijn palmares schrijven, schande is het!

Wees gerust lieve webbies, de volgende dagen hebben jullie nog de laatste vier albums van Train World tegoed maar dit moest eerst even van mijn systeem zoals we dat in Vlaanderen zeggen.
Van Vlaanderen gesproken: we hebben toch maar mooi die grote klimaatbetoging (klik) in Oostende gehad, met 14.000 deelnemers. Misschien gaan de beleidsmakers nu eindelijk eens naar de gewone mensen luisteren die eisen dat aan al die vervuiling een einde gemaakt wordt...

zondag 6 december 2015

Zondag: bij-tank-dag


Een greep uit de geschenkjes die sint de laatste jaren aan onze Leflamand bracht. Jammer genoeg is die dit jaar ons huisje precies voorbij gegaan: zijn schoentje was, vanmorgen toch nog, helaas leeg *wink, big smile*.
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

zaterdag 5 december 2015

Sinterklaas komt!


En op wie lijkt deze goedheilige man? Juist ja, op mijn Leflamand....Of zou er toch enige fotosoep aan te pas gekomen zijn? Voor mij een weet en voor jullie een vraag *wink, big smile*.

Mijn zus kreeg van de sint een extra leuk geschenk: ze mag na de operatie van woensdag vandaag naar huis joepie! Dat wordt een fijn weekend voor haar en voor jullie hopelijk ook...

vrijdag 4 december 2015

Train World 10


In de tweede hal zijn we aangekomen in de 20ste eeuw, de eeuw van de ontploffingsmotor en de elektriciteit. Van 1930 tot 1966 zullen de diesel en elektrische de stoomtractie nog naast zich dulden.
Blikvanger is hier de meest fascinerende stoomlocomotief die ooit in België is gebouwd: de ‘Atlantic’ uit 1939. Ontworpen door Raoul Notesse, hoofdingenieur bij de Belgische Spoorwegen en waarvoor de Fransman André Huet de gestroomlijnde carrosserie tekende, is hij met zijn aerodynamisch ontwerp een ongekend snelheidsmonster.  De steeds wisselende, prachtige lichtregie maakte ons het fotograferen wel moeilijk maar hier (klik) krijgen jullie er toch impressie van...

donderdag 3 december 2015

Train World 9


In de overgangsruimte tussen de twee eerste hallen illustreert een bonte verzameling klokken met welk probleem de spoorwegen in de 19de eeuw werden geconfronteerd. Hoe stel je immers een dienstregeling op als er bijna net zoveel verschillende tijden als stationsklokken zijn? In 1881 valt het besluit om alles stationsklokken af te stemmen op de Brusselse tijd. Tot dat België 11 jaar later de Greenwich tijd invoert: voortaan geeft een moederklok de standaardtijd aan.
Een mooie greep uit de collectie stationsklokken in Train World kan je hier (klik) bekijken.

woensdag 2 december 2015

Train World 8


Als overgang van de eerste naar de tweede hal van Train World zijn allerlei ‘spoorweg-accessoires’, beginnende met alles wat men langsheen een spoorlijn kan aantreffen - van rails tot signalisatie en spoorweg memorabilia in een tussenruimte opgesteld: het collectief geheugen van de spoorwegen. Geen wonder dat men hier zowel gepensioneerde 'cheminots' (spoorwegarbeiders) als spoorweg fanatici ziet rondhangen...
En wij, als fanatici van de fotografie hihi, maakten er foto's (klik) van.

dinsdag 1 december 2015

Train World 7


In de eerste hal van Train World, naast de oudste locomotieven, staan nog een aantal Belle Epoque exemplaren, waaronder een kleine rangeerlocomotief uit 1880.
De twee latere modellen vertegenwoordigen de grote technische sprong voorwaarts . De eerste 'loc', uit  1902, had al een maximum snelheid van 120 km per uur en werd vooral ingezet op de vaste lijn tussen Brussel en Antwerpen. De andere, de ‘Pacific’ ook wel 'Koningin van Luxemburg' genoemd, was bij zijn in dienst stelling in 1910 de krachtigste locomotief van Europa.
En hier (klik) kan je er onze impressie van bekijken...

Nog eventjes dit en sorry daarvoor: de link naar het album gisteren was niet juist, ik paste dat later op de dag aan. Wie het correcte album wil zien moet naar mijn vorige log (klik) terugkeren...

maandag 30 november 2015

Train World 6


België opende in 1835 de eerste spoorlijn op het continent. De eerste vijf locomotieven, waaronder ‘L’ Eléphant’ (replica, opgesteld in de eerste hal) werden in het Verenigd Koninkrijk besteld bij Georges Stephenson. De zesde , ‘Le Belge’ (replica, die in de museumwinkel staat opgesteld) werd eind 1835 afgeleverd door de firma Cockerill uit Luik. Deze ‘Pays de Waes’ - de originele uit 1845 - is de oudste bewaarde locomotief van het continent!

Alle locomotieven zijn in Train World door een mooie lichtregie in de kijker gesteld, maar dat maakt het fotograferen er van een stuk moeilijker. Toch probeerden we het, en hier (klik) is het resultaat...
Fijne week nog allemaal!

zondag 29 november 2015

Zondag: bij-tank-dag

Binnenkort weer Sinterklaas! En ook hier valt er iets te herinneren:  honderd jaar geleden in volle oorlogstijd moet Klaasdag of Sint-Maartensfeest (naargelang de regio) nogal tegengevallen zijn voor de kleinsten - zeker in minder kapitaalkrachtige families. En de prioriteiten lagen trouwens elders in de hongerwinter van 1915. Liefdadigheidsverenigingen van alle strekkingen moesten inspringen voor “kostenloze klaasfeesten voor de armsten”. 
Voor zover er in die omstandigheden aan dit kinderfeest kon gedacht worden, moesten vaders die toch nog 'actueel' en 'modern' speelgoed wilden schenken dus zelf aan de slag. Vandaar deze voorbeelden van relatief grote pantserauto’s - circa 25 à 30 cm lang - maar wel in hout wegens de schaarste van metalen... 
(repro’s en model verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)


zaterdag 28 november 2015

Train World 5


In  het historische station van Schaarbeek uit de jaren 1920 zijn in de ‘Salle des pas perdus’ ook vitrines met schaalmodellen tentoongesteld, met liefde tot in de kleinste details vervaardigd door technisch personeel en spoorwegarbeiders uit de Centrale Werkplaatsen van de Belgische spoorwegen: modellen van de treinen en rijtuigen die men in de grote hallen in ware grootte zal kunnen bewonderen... Kijk daarvoor maar eens hier (klik).

En zoals de aandachtige kijker al heeft opgemerkt: mijn Lefla had zijn kodakske hihi ook mee om zelf al dat moois te kunnen fotograferen. Maar daar bedoel ik het onderwerp op de foto van van vandaag niet mee hoor *wink, big smile*! Fijn weekend allemaal, geniet er van...

vrijdag 27 november 2015

Train World 4


De gerestaureerde houten loketten in de 'Salle des Pas Perdues' (de wachtzaal) in het station van Schaarbeek vormen een originele 'toonkast' voor spoorweg memorabilia: accessoires bij de werkvloer van de spoorwegambtenaar, ticketmachines, uniformen, personenweegschaal, loketten, rustbanken enz. Wat een verzamelde jeugdherinneringen voor de oudere reizigers onder ons! Zien? Klik dan maar hier. En wees gerust, treinfanaten onder jullie... die komen ook nog hoor! *wink, big smile*

donderdag 26 november 2015

Train World 3


Het eerste station van Schaarbeek is sinds de bouw in 1887 niet veel veranderd, maar als toegang voor de museumbezoekers is het tot in de puntjes gerestaureerd met respect voor de oorspronkelijke materialen. Het oude stationsgebouw geeft toegang tot een tweede, monumentalere aanbouw naar een ontwerp van architect Franz Seulen (klik), in de jaren 1920 bedoeld als toegangspoort tot de stad. In de opvallend ruime stationshal uit 1920, 'visitekaartje' van de stad, bevinden zich nog authentieke houten loketten die de sfeer van vroeger doen herleven. 
En hier (klik) kan je er onze impressie van zien...

woensdag 25 november 2015

Train World 2


Het ingangsgebouw van Train World, één van de pareltjes van de Belgische spoorwegarchitectuur, wordt verbonden met de speciaal voor Train World gebouwde hallen via een ‘spoorwegpromenade’ Blikvanger is de van oorsprong Engelse stoomhijskraan ‘Juliette’ uit 1920 die even sterk is als ze er uit ziet. De kraan kan een gewicht van 35 ton tot 5 meter hoog tillen.
Een dinosaurus uit de spoorweggeschiedenis! En hier (klik) kan je die even van dichterbij bekijken.

dinsdag 24 november 2015

Train World 1


Het station van Schaarbeek ligt centraal op het Belgische spoorwegnet op het tracé van de eerste spoorlijn in België tussen Brussel en Mechelen, en vormt het hart van 'Train World' (klik) - het nieuw museum gewijd aan de spoorweggeschiedenis van België. Train World is ondergebracht in twee gebouwen: het historische station van Schaarbeek en een nieuwe industriële constructie bestaande uit vier hallen. Elke hal is gewijd aan een specifiek thema. Oud en nieuw zijn verbonden door een 'spoorwegpromenade' waar historisch materieel staat opgesteld.

Zoals de titel van dit log al laat vermoeden gaan we daar de volgende weken een uitgebreid, virtueel bezoek aan brengen. Voor een eerste serie foto's ervan moet je hier klikken. En hopelijk zullen jullie van dit museum evenveel genieten als wij dat deden!

maandag 23 november 2015

Design Museum 6


De vernieuwde opstelling hedendaags design laat zien wat vormgeven voor Maarten Van Severen (1956-2005) betekende. Over generaties en nationaliteiten heen brengt de presentatie zijn ontwerpen in verband met die van anderen: designers, architecten en kunstenaars van wie het werk hem geïnspireerd heeft of verwantschap vertoont met het zijne. Ze belicht aspecten van vormgeving die nog steeds relevant zijn voor ontwerpers van vandaag.

Maarten Van Severen (klik) was geen designer die zijn ontwerp op papier zette en vervolgens de uitvoering ervan overliet aan een producent. Hij was een ‘maker’, die voeling had met de eigenheid en de mogelijkheden van materialen, en die de ‘maakbaarheid’ van dingen onderzocht via trial-and-error. Zijn uitgepuurde vormentaal hield nauw verband met zijn feilloos gevoel voor verhoudingen, bijvoorbeeld bij het bepalen van de dikte van een legplank. Onmiskenbaar is ook zijn affiniteit met de minimal art, met name de ruimtelijke impact en het materiaalgebruik. ‘Ik werk op de grens van het bruikbare meubel en het onbruikbare object’, aldus Van Severen. Zijn meubels waren ‘mentale voorwerpen’, uitvoeringen van een beeld in zijn hoofd. Maarten Van Severen was dan ook geboeid door de meest uiteenlopende onderwerpen uit verschillende culturen, plekken en tijden: voorwerpen, meubeltypes, materialen, gereedschap, houdingen van mensen, licht, patronen, texturen. De vele foto’s uit zijn archief en de boeken en souvenirs in de tentoonstelling tonen de rijkdom waaruit hij putte. Mijn impressie van deze verdieping kan je hier (klik) bekijken).

En hiermee zijn we aan het laatste item over het Design Museum (klik) gekomen. Morgen trekken we naar Schaarbeek bij Brussel, virtueel dan, want momenteel blijf je er beter een eindje vandaan. Wat we daar gaan bekijken? Voor ons een weet, voor jullie een vraag *wink, big smile*.

zondag 22 november 2015

Zondag: bij-tank-dag


We zouden het bijna vergeten door het onverwacht succes van de tanks op het slagvelden aan de Somme (september 1916), Chemin des Dames en Verdun (april en oktober 1917), Cambrai (december 1917)  - maar honderd jaar geleden vormden vooral de Zeppelin-luchtschepen een reëel gevaar boven het front (verkenningsvluchten als aanvulling van zware artillerie) en bombardementen op Engeland... Na in 1914 in België Luik en Antwerpen te hebben belaagd als steun aan de invallende Duitse troepen, begonnen (naast enkele boven Frankrijk) in januari 1915 de strategische Zeppelin-raids boven Engeland ("Gott strafe Engeland"). Het zouden er meer dan 50 worden (door 39 Zeppelins in 1915, 123 in 1916, 40 in 1917-1918), vanaf mei 1917 ondersteund door bombardementen met de (eveneens) gevreesde Gotha-vliegtuigen. De laatste Zeppelin-raid boven Engeland gebeurde in augustus 1918.

In het begin van de Eerste Wereldoorlog ("the war to end all wars...") werd ook boven het neutrale Nederland door Zeppelins gevlogen richting Engeland - waarna steevast diplomatiek protest volgde... Toen de Duitse keizer in 1918 door de Duitse militaire 'junta' van Ludendorff en Hindenburg opzij werd geschoven vluchtte hij via Spa naar Nederland. Nederland zou hem diplomatiek asiel verlenen onder de bescherming van zijn verre verwanten, de Oranjes. Nederland weigerde hem, in ruil voor zijn verdere onthouding van politieke activiteiten, als oorlogsmisdadiger uit te leveren aan de Geallieerden. Hij verbleef van 1920 tot zijn dood in 1941 op zijn landgoed Huis Doorn nabij Utrecht. Daar had hij 'om zich thuis te voelen' per spoor enkele 'kleinoden' laten overbrengen uit zijn kastelen in Duitsland - goed voor 59 wagonladingen...  

Vertaling spotprent op de afgebeelde postkaart: "Dat schijnt niet veel indruk op hen te maken..." met links de 'vader' van de Zeppelin, de gelijknamige graaf Ferdinand ('PaPa') met zijn opvallend hoofddeksel, en rechts de Duitse keizer Wilhelm II, Friedrich Wilhelm von Preussen ('FiFi')... (verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

zaterdag 21 november 2015

Design Museum 5


We beginnen het weekend op een ietwat luchtige & grappige wijze, zo kunnen jullie blij van gemoed de dag beginnen hihi. De Social Wall van de Vlaamse illustratrice Eva Mouton, met een eigenzinnige kijk op clichés over Belgen en Nederlanders is een must-see. Ik verwijs hier graag naar deze link (klik) én naar mijn foto's (klik) er van.
Wie zeker niet irritant zijn is mijn zus en haar bende die vandaag ónze dag zullen opvrolijken!

vrijdag 20 november 2015

Design Museum 4


1965 - 1985
MASSACULTUUR
De massaproductie van gebruiksgoederen komt in Nederland en België goed op gang in de jaren 1960. Kunststof wordt een betaalbaar en populair materiaal. In de industriële ontwerpen worden de kleuren nog intenser en vrolijker dan voorheen.

1970 - 1990
PUBLIEKE RUIMTE
Overheid en semi-overheid (openbaar vervoer, postbedrijf) worden opdrachtgevers voor de inrichting van de openbare ruimte. Een zakelijke ontwerpvisie staat hierin heel lang centraal. De overheid meent - vooral in Nederland - een opvoedende taak te moeten vervullen. Logo’s van openbare en commerciële instellingen gaan in deze jaren een steeds grotere rol spelen.

1975 - 2000
TEGENDRAADS
Door aandacht in de pers en internationale prijzen krijgt het publiek meer waardering voor design. Bedrijven pakken uit met hun sterontwerpers. Designers krijgen eindelijk een gezicht, in navolging van kunstenaars en modeontwerpers. Media bepalen meer en meer de kijk op vormgeving.

2000 - 2015
DESIGN-DENKEN
Omstreeks 2000 worden de idealistische en sociaaleconomische waarden van het ontwerpen opgepoetst. In het zogenaamde design-denken staan de mens en de natuur centraal. De designer wordt geacht door zijn creatieve vermogen ‘out of the box’ te kunnen denken en onverwachte oplossingen te bieden voor tal van maatschappelijke problemen. Het eindresultaat hoeft niet primair een tastbaar product te zijn: soms is het een proces, een dienst, een attitude of een discussie.

Dit alles (klik) is te zien in het oud gedeelde van dit museum waarvoor de vaste collectie even plaats moest ruimen. En vanavond zal de vrijdag voor het weekend plaats ruimen, bij de noeste werkers onder ons een blij moment! *wink, big smile*

donderdag 19 november 2015

Design Museum 3


WEDEROPBOUW
Na de oorlog komt de productie van meubels, serviezen en interieurtextiel weer snel op gang, zowel in België als in Nederland. Honderdduizenden nieuwe woningen verrijzen om de grote woningnood op te lossen. Idealistische ontwerpers en designorganisaties slaan vaak een belerende toon aan. Zij pretenderen te weten wat goed en smaakvol is. De in massa geproduceerde huishoudvoorwerpen maken het leven aangenaam.

1958
EXPO 58
Op ‘Expo 58’ in Brussel, de eerste naoorlogse wereldtentoonstelling, meten België en Nederland zich opnieuw met vele landen. Natuurlijk is de aanwezigheid van gastland België groter dan die van Nederland. Het vooroorlogse functionalisme blijft bepalend voor de vormgeving, maar nieuwe materialen en technieken worden toegepast. De invloeden van de Scandinavische, Amerikaanse en Italiaanse vormgeving zijn opvallend.

1955 - 1975
KUNSTZINNIG ONTWERPEN
In de jaren 1950-1960 blijft, als tegenwicht voor het industriële massaproduct, de belangstelling voor de unieke, ambachtelijke creatie groot. Kunst en ambacht verenigen zich in een heropleving van de decoratieve kunsten.

Wil je er mijn reportage van zien? Klik dan hier. En wie heel oplettend is ziet het grapje dat in deze 'melkmachine'  verborgen zit *wink, big smile*.

woensdag 18 november 2015

Design Museum 21880 - 1910
DE KOLONIËN EN HET VERRE OOSTEN
Vooruitstrevende ontwerpers laten zich in hun zoektocht naar een nieuwe vormentaal inspireren door verre, exotische landen. In navolging van Frankrijk ondergaan zowel België als Nederland de stimulerende invloed van de Japanse kunst. Vanzelfsprekend spelen de eigen koloniën ook een prominente rol. De invloeden uit Belgisch Congo en Nederlands-Indië komen eerder tot uitdrukking in de keuze van materialen en technieken dan in de vormen.

1890 - 1915
KUNST EN HANDWERK
Een groeiende onvrede met de industriële productie en heimwee naar ambachtelijke tradities stimuleren een hereniging van kunst en handwerk. De Engelse Arts and Crafts-beweging en de geschriften van William Morris (1834-1896) vormen voor beide landen een inspiratiebron. In kleinschalige ateliers worden vernieuwende en artistiek vormgegeven interieurobjecten gemaakt.

1902
TURIJN
In tegenstelling tot de grote 19e-eeuwse wereldtentoonstellingen, waar techniek, handel en industrie centraal stonden, worden de landen op de ‘Prima Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna’ uitgenodigd om hun beste voorbeelden van decoratieve kunst te tonen.

1915 - 1935
DECORATIEVE LUXE
Deels in het kielzog van de decoratieve art nouveau en deels uit verzet tegen een moderne, functionalistische wooncultuur verkiest de burgerij niet zelden een luxueuze interieurvormgeving. Na een uitputtende wereldoorlog is er behoefte aan meer pronk en sier. Sommige ontwerpers kiezen ongeremd voor verfijnde technieken en rijke materialen. België staat nog steeds onder invloed van Frankrijk. Nederland ontwikkelt een eigenzinnige Amsterdamse School-stijl.

1925
PARIJS
De ‘Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes’ vormt niet alleen het hoogtepunt van de sierlijke art deco maar ook de internationale erkenning van het utopisch modernisme. De tegengestelde maatschappelijke visies van beide stromingen worden voor het eerst duidelijk. De tweestrijd tussen sier en functionaliteit blijft tot op heden woeden.

1925 - 1940
UTOPISCH MODERNISME
In de jaren 1920 ontstaat een nieuwe stroming die niet bang is voor de moderne tijd en de industrie. De rationele modernisten verwachten heel veel heil van een goed vormgegeven, betaalbaar massaproduct. Licht, lucht, ruimte en hygiëne zijn de kernwoorden voor het functionele interieur.

1940 - 1945
IN DE OORLOG
Gedurende de oorlogsjaren wordt er, door gebrek aan grondstoffen en energie, minder ontworpen en geproduceerd. Meerdere fabrieken sluiten.
Andere bedrijven produceren enkel de levensnoodzakelijke gebruiksvoorwerpen. Een handvol vormgevers doet zijn werk in de schemerzone. Anders dan de Nederlandse vormgevers putten meerdere jonge Belgische ontwerpers uit de regionale folklore.

Foto's zien? Klik dan hier. Deze samenwerking tussen Nederland en België is imo meer dan de moeite van een bezoekje waard... Voor herhaling vatbaar dus!

dinsdag 17 november 2015

Design Museum 1


Het Design museum Gent toont in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam een overzicht van 200 jaar vormgeving uit België en Nederland. Ruim 500 zorgvuldig geselecteerde designobjecten, variërend van rijk bewerkt zilver, glaswerk en keramiek tot hedendaagse meubels, mode en grafisch design, zijn in chronologische volgorde, parallel aan elkaar te zien.
Van empire via neorenaissance naar art deco en recentere ontwikkelingen als eco-design en social design: de tentoonstelling onthult opvallende overeenkomsten of verrassende verschillen tussen de twee landen. Het is de eerste keer dat de ontwerppraktijken van België en Nederland op deze schaal worden vergeleken.
Van beide landen zijn de beste ontwerpers en ontwerpen uit twee eeuwen naast en tegenover elkaar te zien. Van de sierlijke Belgische art nouveau tot de strakke Nederlandse variant en van onze verfijnde ambachtelijkheid tot het meer conceptuele design bij onze noorderburen.

1815 - 1840
KONINKLIJKE OPDRACHTEN
Willem I verleent in zijn Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) opdrachten aan kunstenaars en manufacturen in de noordelijke én zuidelijke provincies. Nieuwe en verbouwde paleizen moeten passend worden ingericht. Na de onafhankelijkheid van België doet Leopold I niet onder voor zijn Nederlandse collega.

1840 - 1870
OPKOMENDE INDUSTRIE
Glas- en keramiekfabrieken, meubelfabrieken, katoenweverijen en -drukkerijen, ijzergieterijen en blikfabrieken werken halverwege de 19e eeuw nog niet met professionele ontwerpers. Voor nieuwe creaties zoekt men vaak inspiratie in voorbeeld- en ornament-boeken. Tevens is het niet ongebruikelijk om het werk van succesvolle concurrenten te kopiëren.

1850 - 1880
HANDHAVEND AMBACHT
Veruit de meeste sier- en gebruiksvoorwerpen worden in de 19e eeuw nog steeds in kleine ambachtelijke ateliers gemaakt. De productie gaat terug op eeuwenoude tradities, de mechanisering treedt er slechts geleidelijk in. Vaklui treden in concurrentie met de fabrieken en spelen in op de veranderende vraag van de klant.

1851
LONDEN
Niet minder dan 512 Belgische en 114 Nederlandse bedrijven zenden hun producten naar de ‘Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations’, de eerste internationale krachtmeting van de zich snel moderniserende maatschappij. Ten opzichte van de Britse en de Franse inzendingen ogen ze eerder bescheiden. Groot-Brittannië imponeert met zijn vergevorderde industriële techniek, Frankrijk met zijn traditionele gevoel voor smaak. De tentoonstelling brengt in heel Europa een discussie over eclectische vormgeving op gang.

1860 - 1890
ROEMRIJK VERLEDEN
Gedreven door romantisch nationalisme laten ontwerpers zich steeds vaker inspireren door het roemrijke verleden. Nederland kijkt bij voorkeur terug naar zijn gouden 17e eeuw. Beide landen kiezen voor de 15e-eeuwse gotiek waar het gaat om katholieke architectuur en interieurs. Voor de bourgeoisie is de ornament-rijke renaissance favoriet. Maar ook Franse rococo en classicisme vallen bijzonder in de smaak.

Natuurlijk liet ik me er zoals altijd weer gaan met het nemen van foto's hihi, klik daarvoor maar hier.
En de volgende dagen gaan we verder op verkenning doorheen deze mooie tentoonstelling...

maandag 16 november 2015

Tjonge, tjonge...


Kom, ik ga nu eventjes mee met de trend van de laatste tijd waarin het najaar op veel logjes wordt bezongen. Deze mooie vliegenzwammen verdringen elkaar voor een plaatsje in de herfst. Of is het een Siamese tweeling? Wie zal het zeggen, de wegen van Moeder Natuur zijn ondoorgrondelijk...
Verdringen jullie elkaar nu ook om het beste plaatsje in  de week te veroveren? *wink, big smile*.

zondag 15 november 2015

Zondag: bij-tank-dag


Ook dit aspect van de "Groote Oorlog" herdacht met de Wapenstilstand van 11 november... 
Oude postkaarten met het herbouwde centrum van Poelkapelle tonen ons wat er begin jaren 1920 slechts overbleef van de tank aldaar achtergelaten op het slagveld (zie ook de bij-tank-dag van 18 oktober, klik hier). 
Vandaag staat hier het bescheiden Tank Memorial Ypres Salient voor de 243 ‘tankisten’ die het leven lieten tijdens de Slag om Ieper - op dezelfde plaats waar deze tank destijds aan zijn einde kwam... 
(repro's verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)


Nu ja, of het nu een “Groote” of een kleine oorlog is zoals eergisteren in Parijs... of de oorzaak nu bij het kapitaal en de wapenhandel, of bij de godsdienst(en) te zoeken is... de schuld ligt sowieso bij de “mens” (in de aard van het beestje) zoals destijds Boudewijn de Groot al zong “...en al duizend jaar doodt hij mij voor jou voor mij, en toch weet hij heel goed, doden is verkeerd”:

“Maar als hij er niet geweest was, had Bush nooit een kans,
zonder hem had al-Bagdadi slechts alleen gestaan, 
Hij maakt van zichzelf een wapen dat gebruikt kan worden in de strijd, 
en door hem zal al dat moorden verder gaan. 
Hij is de eeuwige soldaat, en hij is werkelijk de schuld, 
zijn orders komen heus niet van zo ver, 
hij krijgt ze hier vandaan, van jou en mij, z'n leiders dat zijn wij, 
zo maken we geen eind aan 't oorlogsleed...”

(sorry Boudewijn voor de ‘actualisatie’)