donderdag 14 mei 2015

Hulst: de stadvesten


De stadswallen stammen uit de Tachtigjarige Oorlog. Ze worden omgeven door een gracht en zijn een gaaf voorbeeld van het zogenoemde Oud Nederlands vestingstelsel. Ze zijn niet overal even hoog. Zo zijn ze in het zuiden acht meter hoog en in het noorden 10 meter. Vroeger stonden er ook nog muren op de wallen maar die zijn in de loop der tijd verdwenen. In het zuiden is een dubbele omgrachting, in het noordoosten sluit hij aan op de Liniedijk. De vesting had zes poorten, vier ravelijnen (waarvan er nog maar één over is), negen bolwerken en een stadsmolen. En hier vinden jullie er een impressie van. Heerlijk om op z'n vrije dag als vandaag eens rond te kuieren!