zondag 26 augustus 2018

Zondag: bij-tank-dag

VAN HET OOSTELIJK FRONT WÉL NIEUWS...

Ook Japan was als een verre bondgenoot betrokken in de Eerste wereldoorlog. Bondgenoot weliswaar - maar onbetrouwbaar... Ook al hadden overwegend Japanse troepen in het verre Siberië het Rode Leger van de Bolsjewieken een nederlaag toegebracht en hun impact teniet gedaan. 
De  Japanse troepenmacht werd geschat op een 70.000 soldaten die via de havenstad Vladivostok ontscheepten - aangevuld door de Russische Kozakken en Mongoolse huurlingen van krijgsheer Grigori Semjonov, naast enkele duizenden Amerikanen, Britten, Italianen, Fransen, Tsjecho-Slovaken en zelfs enkele Belgen. Toch werd het Japanse overwicht op het Siberisch vasteland door de westerse troepen met wantrouwen bekeken - vooral toen de Japanse en anti-Bolsjeviekse troepenmacht onder leiding van de fanatieke antisemitische Semjonov via de Transsiberische spoorweg richting het Bajkalmeer doorstootten. Door deze laatste werden alle gevangen Bolsjewieken, zelfs iedereen met 'rode sympathieën' en joden afgeslacht - en zowel Semjonov als de onbetrouwbare bondgenoot Japan werd poging tot gebiedsannexatie aangewreven...

Japanse prentkaart (propaganda of karikatuur?) vermoedelijk betrekking hebbende op de Japanse deelname in Siberië tijdens de Eerste Wereldoorlog, of op de Rijstrellen van 1918 - in elk geval met de afbeelding van het inzetten van Europese pantservoertuigen.
(prentkaart WO 1 z.d. - verzameling Leflamand alisas Deseijn - indien iemand de betekenis van de Japanse tekst kan ontcijferen – graag...)

Ook intern broeide het in Japan. Ook al bloeide er toen hun economie - voedselrellen en spontane opstanden braken uit in de loop van augustus 1918, waarbij twee (volgens sommige bronnen tien miljoen mensen - bijna 1/5 van de totale bevolking!) in 38 steden waaronder Tokio, Osaka, Kobe, Nagoya en Hiroshima, magazijnen van de grote handelsmaatschappijen plunderden en in tot as herleidden. Doelwit waren de rijst- en andere essentiële levensmiddelspeculanten - maar ook vastgoedkantoren (verhoogde huurprijzen!) die zich hadden verrijkt in de voorbije oorlogsjaren en als 'nouveaux riches' door de steden paradeerden in dure auto's terwijl het grootste deel van de bevolking honger leed. 
Uiteindelijk - toen ook politiebureaus, banken en overheidsgebouwen werden aangevallen en er massaal stakingen uitbraken in de steenkoolmijnen en scheepswerven - werd een aantal woekeraars aangehouden en veroordeeld, en de vermindering van de voedselprijzen afgedwongen. 
Toen de 'Rijstrellen van 1918' (tussen 22 juli en 4 oktober 1918) tot gevolg hadden dat de Japanse regering moest aftreden om de protesten tegen de inflatie en de lage lonen, en de politie en zelfs het leger hardhandig optraden (25.000 opstandelingen werden aangehouden, en veroordeeld tot geldboetes en zelfs doodstraffen zijn uitgesproken, het aantal doden en gewonden is nooit officieel vrijgegeven), werd dit "breaking news" tot in Europa en de Verenigde Staten toe - waar dit als een breuk met de verstarde eeuwenoude Japanse tradities werd gezien en een teken van de doorbraak van de democratie door het ontstaan van politiek actieve sociale bewegingen...
Voor meer informatie klik hier.