zondag 14 juni 2015

Zondag: bij-tank-dag


Zeldzaam zijn de originele exemplaren van de eerste tanks uit de Eerste Wereldoorlog nog bewaard overal ter wereld... Het  Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis  (klik) te Brussel (Jubelpark) bezit er nog drie - wat uniek is! Als oudste stukken uit de tank-collectie kan je er een Britse Mark V (boven) en (uiterst zeldzaam geworden) zgn. Whippet-tank (onder, bijnaam ‘Firefly’), en een Franse Renault FT 17 aantreffen. Een pronkstuk is eveneens één der eerste Citroën Kegresse-auto’s van het Belgisch leger (zie vorige bij-tank-dag). 
Bijgaande postkaarten tonen de toestand in de jaren 1920-1930 in een (toen nog oubollige) depot-opstelling. Ondertussen kregen ze wel een flinke restauratiebeurt maar de opstelling blijft wel weinig uitnodigend  - voor zover men dergelijke tuigen ‘uitnodigend’ kàn opstellen...
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)