donderdag 13 oktober 2016

BRUGGE - OMGEVING OLV & SINT- JANSHOSPITAAL

Het Sint-Janshospitaal is een 13de-eeuws hospitaal opgetrokken in vroeg gotische stijl, in de loop van de 15de tot de 20ste eeuw uitgebreid met diverse bijgebouwen is één van de zeldzaam bewaarde vroege voorbeelden van burgerlijke architectuur in Vlaanderen. 
Het complex herbergt thans een oudheidkundig museum in het centrale 13de-eeuwse hoofdgebouw en een rusthuis voor bejaarden van het O.C.M.W. Damme in de aanpalende vleugels met algemene administratie in de gebouwen aan de Burgstraat (nummers 2-4). Met uitzondering van de 19de- en 20ste-eeuwse uitbreidingen beschermd als monument bij K.B. van 19/04/1937. Tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.
Zie voor meer informatie hier. En voor de foto's hier.

Update: gisteren werkte de verbinding met Photobucket perfect maar blijkbaar is er weer maar eens een kink in de kabel, niet fijn voor een betalend site en ik hoop dat het snel verholpen zal zijn!