zondag 29 januari 2017

Zondag: bij-tank-dag

Zowel in de Angelsaksische wereld (de Mark-tanks, de Renault FT-17 en afgeleiden) als in de Francofone wereld (voornamelijk de Renault FT-17) werden de tanks van de Eerste Wereldoorlog als 'helden van het front' het hele Interbellum door in herinnering gehouden tot in het blikken kinderspeelgoed toe (foto boven: succesproduct van het bekende Marx & Co NY USA)... Het succes van sommige modellen leidde tot 'namaak'. De voornamelijk Duitse, Franse, Britse en Amerikaanse speelgoedfabrikanten kregen concurrentie van Japanse bedrijven die (net als nu de Chinese) voor het eerst het westerse (toen niet niet noodzakelijk goedkoper) speelgoed namaakten en naar onze contreien exporteerden om hun deel van de winst mee te pikken (zie onderste foto, mijn recente aanwinst). Deze namaakproducten misten de afwerking van de westerse. De vormgeving liet in getrouwheid te wensen over. Zo stond de geschutpost véél te ver naar voren ten opzichte van het westerse origineel... 
(verzameling Guido Deseijn alias Leflamand)