woensdag 30 december 2015

STA.M 9 De Orangisten


Reeds snel na de Belgische Revolutie bleek een grote groep mensen twijfels te hebben bij hun nieuwe 'vaderland'. Proteststemmen kwamen vooral van Vlaamse kant, bijvoorbeeld in de regio rond Gent waar de textielindustrie zwaar te lijden had onder de nieuwe politieke situatie. 
Het separatisme dat leidde tot de Belgische secessie was voor de belangrijkste industriestad Gent een catastrofe. In 1832 verwerkte de Gentse textielnijverheid nog slechts 2 miljoen kg katoen, tegenover 7,5 miljoen kg in 1829. De meeste arbeiders waren als direct gevolg van de Belgische afscheuring werkloos geworden en de anderen verdienden nog amper 30% van hun loon uit 1829. Geen wonder dat Gent lange tijd een bolwerk bleef van Orangisten - aanhangers van de Verenigde Nederlanden. Ook in de industriestad Luik en in de havenstad Antwerpen kwam de scheiding hard aan. In 1829 bedroeg het scheepvaartverkeer in de haven 1028 schepen en 129.000 ton. Antwerpen verstouwde dat jaar zelfs dubbel zoveel goederen als Rotterdam en Amsterdam samen samen. In 1831 was het aantal schepen teruggevallen tot 398, en de handel met de koloniën herleid tot nul. Spijts harde repressie van overheidswege gaven de Orangisten slechts in 1839 hun weerstand op...
(Met dank aan Wikipedia)

En hiermee zijn we op het einde van deze serie over de tentoonstelling Willem I & België (klik) gekomen, net op tijd voor jullie om morgen de laatste dag van het jaar in te gaan. Hopelijk niet zonder eerst de laatste foto's (klik) ervan te bekijken...