donderdag 27 augustus 2015

3 ASSELS DRONGEN - Leie-natuur


De Assels situeren zich ten westen van Gent in het overstromingsgebied van de Leie, en ten zuidoosten van het centrum van fusiegemeente Drongen, op een ‘eiland’ gevormd door twee Leiearmen en de Ringvaart. Dit wordt in twee gesneden door de oost-west verlopende spoorlijn Brussel-Oostende, zeker sinds de recente verdubbeling van de spoorberm. Meer dan de helft van de Assels is gelukkig nog grotendeels 'natuurlijk' gebleven en bestaat uit lage meersen. Aanleunend tegen de zgn. Drie Leien is er wel op opgehoogd terrein sinds de jaren 1950 een villawijkje gegroeid (zie volgende blogs). Van zuid naar noord loopt door dit gebied een afgesneden oudere Leiemeander (van de zgn. 'Leieput' tot voorbij de 'Piereput'), die tot de fusies in 1977 de grens vormde tussen de voormalige gemeenten Drongen en Afsnee. De Ringvaart rond Gent deelt daarenboven de (oorspronkelijke) Assels, waartoe geografisch ook de vroegere Lage en Hoge Blaarmeersen behoorden (nu gelijknamig recreatiegebied van de Stad Gent) alsook de zgn. 'Sleewagen', sinds eind jaren 1960 in een westelijk en een oostelijk deel - samen voorheen bekend onder de 'verzamelnaam' Drongense Meersen. Om het resterend landschap van de Assels zo goed mogelijk te vrijwaren worden sinds 2002 door Natuurpunt stelselmatig percelen aangekocht. Voor de foto's hier klikken.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)