vrijdag 2 oktober 2015

ARTS et METIERS METEN en REKENEN


Na de uitvinding van de abacus (het telraam) bleef het eeuwenlang stil rond de ontwikkeling van de rekenapparaten. Tot het einde van de middeleeuwen had iedereen waarschijnlijk genoeg aan hun vingers en de abacus.
Met de renaissance en de nieuwe interesse voor de wetenschappen kwam ook de behoefte om ingewikkelde berekeningen uit te voeren.
De eerste grote uitvinding op dat gebied was in 1614 de logaritmen ofte rekenregel door John Napier. In de 17e eeuw hebben, onafhankelijk van elkaar, de Duitser Schikard en de Fransman Pascal machines gebouwd, die toelieten rekenkundige bewerkingen te verrichten. Doch deze machines hadden noch geheugen om gegevens op te slaan, noch programmageheugen. De operator zelf moest de opeenvolging van bewerkingen bepalen en de tussenresultaten onthouden.
In de 17e eeuw ontwierp Blaise Pascal ook de eerste telmachine, de Pascaline. Deze was echter niet zeer betrouwbaar.
(Wikipedia)

Enkele van de toestellen waarmee onze voorouders het meten en rekenen verrichtten kan je hier bekijken... Het zal misschien een onderwerp zijn dat jullie iets minder interessant vinden maar vergeet het niet: zonder dat was de computer er nooit geweest...