dinsdag 18 oktober 2016

BRUGGE - OMGEVING SINT-SALVATOR

Deze kerk werd niet gebouwd om de kathedraal van de stad te worden, ze nam deze status slechts in 1834 aan. Oorspronkelijk was Sint-Salvator een romaans stenen kerkje gesticht in de 9e eeuw. Toen was de Sint-Donaaskerk, in het hart van Brugge, rechtover het stadhuis gesitueerd, het belangrijkste godsdienstige gebouw van de stad. Op het eind van de 18e eeuw vertrok bisschop Felix Brenart in ballingschap. Het bisdom werd afgeschaft en de Sint-Donaaskathedraal werd als nationaal goed verkocht en gesloopt.

In 1834 is het bisdom Brugge heropgericht en werd de Gentse hulpbisschop Frans René Boussen de nieuwe bisschop van Brugge.
De Sint-Salvatorkerk werd officieel de Sint-Salvators- en Sint-Donaaskathedraal. Nochtans leek het gebouw niet helemaal op een kathedraal. Ze was minder indrukwekkend dan de nabijgelegen Onze-Lieve-Vrouwekerk. Sint-Salvator moest dus aan zijn nieuwe status aangepast worden. Dit gebeurde o.m. door de inwendige aankleding, waarbij uit de voormalige Sint-Donaaskathedraal afkomstige kunstwerken werden gerecupereerd. Zie ook hier (klik) en voor de foto's hier (klik). 

Sorry dat de foto's weer bij Photobucket te zien zijn, ik had ze daar al geparkeerd voor de problemen zich voordeden vorige donderdag (klik) waardoor het experiment (klik) met Google volgde. Jullie schenen de presentatie daar leuker te vinden, helaas Photobucket zijn tot elkaar gedoemd, het is een betalend site en als ik dat opzeg zijn al mijn vorige series niet meer te zien.
Fijne nieuwe week lieve webbies!