vrijdag 17 mei 2013

Andere spijs doet eten!


Omdat ik jullie eventjes niet wil vervelen met logjes over Miami, te lange albums en die eeuwige foto's van zon en blauwe luchten of Art Deco gebouwen, trakteer ik jullie vandaag op een snufje cultuur van een ander kaliber, en wat voor eentje... Ga maar eens piepen op het nieuwe blog van mijn Leflamand!


NIEUWE GRIFFELS – SCHONE LEIEN...
HET FENOMEEN RINGWALBURG IN NW EUROPA – NU OOK IN GENT?

Recent archeologisch bodemonderzoek leidt tot gewijzigde inzichten over de ontstaansgeschiedenis van sommige van onze oudste Europese steden: oude vondsten en recente opzoekingen in Noordfranse, Vlaamse, Nederlandse en Duitse steden schudden de traditionele geschiedschrijving duchtig door elkaar... Steeds meer (pre)stedelijke structuren opklimmend tot de 9de of 10de eeuw, wijzen zich uit als zijnde van het type ‘ringwalburg’ - Frankische (Karolingische), Saksische, Slavische en Scandinavische types, waarbij wederzijdse beĆÆnvloeding niet blijkt uit te sluiten.
Deze en vele andere argumenten bieden ook voor het ontstaan van de Gentse ‘Kuip’ een nieuwe hypothese aan. Sterke argumenten na het herlezen van oude teksten, aanwijzingen op het terrein, perceelsgrenzen (zowel concentrische als radiale) en littekens in het oude kadaster, parallellen met recente archeologische vaststellingen elders, spreken immers ook voor een Gentse rondburg - het tot op heden 'zoekgeraakte' Novum Castellum ofte Arx Imperialis...? 
Vervolg op mijn kersverse blog (klik) (...en zeggen dat men het nog maar pas eens was over een oudste ‘hoefijzervormige’ stadsomwalling - sommige Gentse archeologen en historici zullen niet tevreden zijn...)