zondag 17 juni 2018

Zondag: bij-tank-dag

Van 'Votes for Women' tot 'Deeds-not Words!...

Suffragettes uit de burgerij en uit de arbeidersklasse in actie ca 1910

De herdenking aan het einde van de bloedige Eerste Wereldoorlog van 1914 to 1918, en recent ook de herinnering aan de revolte van Mei 68, doet ons één van de belangrijkste 'preludes' van het einde van de Belle Époque vergeten: de strijd van de Britse 'Suffragettes' tussen 1903 en 1917 - maar vooral: hoe hun strijd uiteindelijk is gesmoord door de oorlogsomstandigheden... 

Waarom een alibi zoeken in één of andere aanslag tegen een voor het rijke West-Europa in feite onbelangrijke troonopvolger uit een ver-van-mijn-bed Oost-Europees land, als de oorzaak net buiten de deur ligt... Albion vond in de weerwraak gedachten van Frankrijk om de verloren oorlog tegen Duitsland in 1870-1871, een bondgenoot in hun gemeenschappelijke na-ijver om een gewapend conflict te beginnen tegen het economisch steeds (succes)rijker wordende Pruisen, en om daarnaast interne eigen problemen op te lossen... 


Oproep naar de mannelijke kiezers om te reageren op de foltering door gedwongen voeding van suffragettes in hongerstaking..

Is één der belangrijkste (mede)oorzaken van de Eerste Wereldoorlog niet te zoeken in het feit dat patriarchaal Groot-Brittannië begin 1914 uiteindelijk niet meer overweg kon met het probleem van de dikwijls hardhandige arrestaties van honderden activisten, vrouwelijke 'politieke gevangenen' in de Holloway gevangenis, met geweld te voeden hongerstakers - maar vooral met de spijts repressie toenemende terreur van de brandstichtende en bommen gooiende radicale suffragettes... Het 'suffragette terrorisme' van de toen steeds gewelddadiger 'Women's Social and Political Union' was goed op weg er het bewind te bedreigen en de maatschappij te ontwrichten. Victoriaans Groot-Brittannië kon blijkbaar niet anders overweg met het reëel bedreigende optreden van de vrouwenbeweging, dan met onpopulair escalerend weder geweld... 

Maatschappelijke ongehoorzaamheid, vastketenen aan hekkens, vernieling van stembussen, massabetogingen, stadsguerrilla in regel zoals bestorming van het Parlement of het massaal ingooien van winkelvitrines ('Black Friday' 18 november 1910), aanslagen op politici (zelfs op de eerste minister), tot brandstichtingen of bomaanslagen toe, waren dagelijkse kost... 
Vooral deze laatste - vernieling en brandstichting van 'mannelijke' eigendommen (sporttribunes en -terreinen, eigendommen van politici, sabotage van postbussen en telegraafinrichtingen, beschadiging van kunstwerken, zelfs in brand steken van kerken) escaleerden tot anno 1913 ongeveer 250 incidenten in 6 maand tijd...

Wat in recente periode Dolle Mina's, Feministes en zelfs Pussy Riot of #MeToo demonstreren, komt verreweg niet in de buurt wat de 'eerste feministische golf' met de Britse vrouwenbeweging voorop onder leiding van de Pankhursts ("Daden - geen woorden!"), Lady Constance Lytton (schreef in 1914 'Prison and Prisoners' - naar haar ervaringen zijn bijgevoegde posters getekend) , Emily Davison (wierp zich voor het paard van de koning George op de Epson renbaan - haar begrafenis werd bijgewoond door minstens 5000 vrouwen) en vele anderen destijds maatschappelijk teweegbracht.
Ook elders in de wereld zoals in de Verenigde Staten was er al sinds de tweede helft van de 19de eeuw een traditie gegroeid rond stemrecht voor vrouwen. Groot-Brittannië (Engeland, Schotland én Ierland) en de Verenigde Staten telden elk meer dan 150 bekende (beruchte) leidinggevende suffragettes (zie onderstaande linken). Over heel de wereld was de Angelsaksische suffragette invloedssfeer dus het ruimst vertegenwoordigd. In de Verenigde Staten waren de acties minder gewelddadig maar duurden wel verder tijdens de oorlogsjaren...

Zie ook hier (klik), hier (klik) en hier (klik). (illustraties WikipediA - rechtenvrij)


Poster als kritiek op de 'Cat and Mouse Act' uit 1913 - het parlementair besluit dat ontslag uit de gevangenis van honger stakende suffragettes na gedwongen voeding om gezondheids-redenen toeliet: de bijnaam verwees naar het gedrag van een kat om een tijdlang te spelen met zijn prooi alvorens deze uiteindelijk toch te doden.. 

(illustraties WikipediA - rechtenvrij).

13 opmerkingen:

torfs gilbert zei

Goede morgen Gerda

ja dit belangt zo wat iedereen aan maar toch vooral de vrouwen die door deze dames en stem zouden krijgen in de maatschappij ,
het was het beging vaan de vrouwen rechten maar zou nog even duren.
Nog en fijne zondag

Yova zei

Goedemorgen Gerda,

Er werd gedwongen dat de vrouwen in hongerstaking door de mannen voederen via slang. Vreselijk.Brrr... Rare tijd was geweest. Vrouwen waren protest doen. Vanwege maatschappij. het was toen hele gedoe geweest van vroeger oorlog tijd. ER hingen ook overal poster. Het was hongerstaking geweest. De laatste poster was wel heftig om te zie ergens te hangen. Wat een geschiedenis verhaal. Nooit geweten Gerda. Fijne zondag.

francky spruytte zei

Het ging er in die dagen heftig aan toe met de vrouwenbeweging. Dit is men grotendeels vergeten. Goed om dit hier in een logje uiteen te zetten.

Haba zei

Goede morgen Gerda. De suffragettes hebben heel wat bereikt voor de huidige vrouwen, zij zetten zelfs hun levens in. Toch zijn er nog steeds vrouwen die achtergesteld worden bij mannen. Dus er is nog steeds werk aan de winkel voor onze huidige generatie vrouwen.

Een fijne zondag gewenst.

John zei

Goeiemorgen Gerda,
Ja, martelen en foltering is van alle tijden. Alleen de technieken werden verfijnder en barbaarser. De mens zal er nooit mee stoppen, hoe hard we er ook tegen protesteren. Maar het zou eigenlijk wel moeten stoppen allemaal.Een prettige zondag.

Lutje zei

't is toch altijd wat zit ik nu te denken, maar ik leeft toch liever nu dan toen...
Een @->- voor jou

willy zei

zachtaardig ging heter niet aan toe Gerda

prettige zondag

A van de Aa zei

Met een zeer grote achterstand ook hier....
Ik heb even kunnen kijken naar de studiereis....
en dan de emancipatie uit vroegere tijden ….

groet d'n A ….en tot …...

Terrence Weijnschenk zei

Indrukwekkende geschiedenis weer die je hier neerpent, lieve Gerda! Ja, protesteren bestaat heden ten dage vooral uit het online tekenen van een petitie tijdens een reclameblok op tv en daarnaast op de markt klagen dat 'niemand er wat aan doet'. Althans, zo lijkt het bij 'ons'. In veel landen is dat anders. Maar niet in Nederland en België.

Haba zei

Goede morgen Gerda, ik kom je even een fijne maandag toewensen.

Mijnnikonenik zei

Wie staat er nog op de barricades? Zag in het weekend nog een foto waarop ik met een groepje vrouwen in Leuven op de stoep van het gerechtsgebouw stonden met borden: abortus vrij - gelijk werk, gelijk loon enz. Solidariteit is nu online en niets meer waard.

Haba zei

Goede morgen Gerda, ik ben er zo weer vandoor, richting asiel, maar niet zonder jou een fijne dag te hebben gewenst. :)

pieterbie zei

My God, deze post opent toch redelijk mijn ogen.
Had er geen idee van dat het er zo keihard aan toegegaan was.
Grappig hoe een samenleving zo ontwricht kan worden.
Respect voor de dames die gevochten hebben om het doel te bereiken.
Alleen jammer dat wij er vandaag nog niet helemaal zijn.
Typisch voorbeeld van hoe moeilijk verandering wel is.