zondag 26 juni 2016

Zondag: bij-tank-dag

Terwijl honderd jaar geleden aan het westelijk front het begin van de dramatische Slag aan de Somme van 1 juli 1916 volop werd voorbereid, trilde het neutrale Nederland nog na van de beruchte grootse mars voor Algemeen Vrouwenkiesrecht die door Amsterdam trok op 18 juni van hetzelfde jaar, beginnend en eindigend op het huidige Museumplein - en van de opmars van de Sociaal-Democratisch Arbeider Partij, de SDAP van Troelstra... 
Zie hier (klik) en hier (klik)


Aan de Somme zouden er de daaropvolgende maanden augustus en september in totaal méér dan een miljoen slachtoffers vallen... De beruchte grootste veldslag aan het sinds 1914 vastgelopen front begon op 25 juni 1916 met een continu bombardement op de Duitse linies door bijna 1.500 stuks zwaar geschut, waarbij zo’n 1.500.000 granaten zijn afgeschoten. Over een breedte van 30 km ten zuidwesten van Bapaume en Péronne kropen zo’n 140.000 Geallieerden uit de loopgraven en marcheerden richting de Duitse linie. Een wanhoopbevel - een vergissing bleek achteraf met dramatische gevolgen. De Britten verloren bij deze slachting 60.000 man aan doden, gewonden en vermisten op de eerste dag alleen. In een laatste poging deze slag in het voordeel van de Geallieerden te beslechten werden op 15 september 1916 voor het eerst tanks ingezet - maar van de 49 Britse Mark-tanks bereikten slechts 36 de frontlijn waarvan de meeste al snel waren uitgeschakeld. Hun impact op het strijdtoneel zou slechts in september 1918 het einde van de Eerste Wereldoorlog bespoedigen... Zie hier (klik)
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

vrijdag 24 juni 2016

De oplossing!

En daarom nam ik die foto vanop de mooie Gentse Graslei gisteren (klik): voor de roze olifant die op één van de daken staat te wiebelen. Vandaar dat addertje onder het gras (doordenker) hihi. 
Hopelijk krijgen jullie géén delirium van het vele drinken in het weekend straks *wink, big smile* en maak er een paar mooie dagen van!

donderdag 23 juni 2016

Raraatje

Vooraleer we volgende week verder gaan met onze trip lang de limes met de GVSALM (klik), even een tussendoortje om wat te bekomen van al dat Romeins geweld *wink, big smile*. Velen onder jullie zullen wel weten waar deze foto genomen is, mààr... hier schuilt het addertje onder het gras, weten jullie ook waarom? De oplossing morgen, of overmorgen (?) op dit doek - oeps - blog!

woensdag 22 juni 2016

CASTELLUM POHL


We besluiten de tweede dag van onze reis langs de limes en na de oversteek van de Rein met een bezoek aan de tot UNESCO-Werelderfgoed verklaarde wetenschappelijke replica van het Limes-Mini-Castellum van Nassau-Pohl. Deze nochtans volgens de recentste inzichten van het Limes-onderzoek gerealiseerde reconstructie uit 2012 zal ons vreemd 'nieuw' voorkomen, maar toont de reële vormgeving van een klein hout-en-aarde castellum en een wachttoren op de Limes.
De foto's ervan kan je zoals steeds hier (klik) bekijken).
En nog even een tip als je de reeks zonder vervelende reclame wil bekijken, dit (klik).

dinsdag 21 juni 2016

BURG LINN - MUSEUM

Vandaag brengen we een bezoek aan het ROMEINS-FRANKISCHE ARCHEOLOGISCH MUSEUM met zijn archeologische vondsten uit het nabije Romeinse 'Gelduba' (Gellep-Stratum). Tussen Castellum Asciburgium (Moers-Asberg) en Novaesium (Neuss) gelegen, is het samen met de Castra Vetera (nabij Colonia Trajana - Xanten) het grondigst onderzochte castellum aan de Rijn. Bij de opgravingen kwam aan het licht dat de Romeinse glasblaaskunst er aan de Franken werd doorgegeven, maar het belangrijk productiecentrum van Romeins gestempeld aardewerk (terra sigillata)  daarentegen verloren ging. Er is ook een rijk Romeins-Frankische grafveld ontdekt waar sindsdien meer dan 6500 graven werden onderzocht (tot op vandaag het best bewaard gebleven grafveld in zijn soort ten noorden van de Alpen met niet minder dan zes vroeg-middeleeuwse vorstengraven). 
Dit castellum was in het begin van onze tijdrekening slagveld voor een episode van de beruchte 'Rivolta Batava' en vanaf 275 het toneel van de Frankische invallen, het begin van een expansie die zou uitgroeien tot het huidige Frankrijk... 
De foto's van dit museum kan je hier (klik) bekijken.

zondag 19 juni 2016

Zondag: bij-tank-dag


De meest populaire tank die het einde van de Eerste Wereldoorlog had helpen versnellen, was de beroemde Franse Renault FT-17 die over de ganse wereld - in Europa, Japan, de Oostbloklanden en zeker in de Verenigde Staten - gedurende een groot deel van de tussenoorlogse periode in gebruik bleef, minstens als oefen-tank op de vele legerbasissen. Dit in afwachting dat nieuwere types zijn ontwikkeld.
Zelfs als agressief kinderspeelgoed evolueerde deze meest ‘populaire’ lichte tank gedurende de jaren 1920 en 1930 - hoofdzakelijk als blikken schaalmodellen met steeds ‘nieuwere’ lithografische opdrukken om de moderniteit bij te benen. Een uitzondering was wel dit houten model van zijn ‘grote broer’ met trappers, dat werd aangeboden in de catalogus van de Grand Magasins du Louvre anno 1920 en zeker gezien zijn kostprijs enkel voor kapitaalkrachtige gezinnen was bedoeld... Het was een voor de gelegenheid ‘aangepaste’ versie van de rudimentaire tot luxueuze houten en metalen drie- en vierwieler pedaalmodellen die parallel aan de ontwikkeling van de auto op de markt verschenen - voornamelijk vanaf de Parijse Wereldtentoonstelling van 1900.
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

vrijdag 17 juni 2016

BURG LINN - EXTERIEUR

Goede morgen lieve webbies. We gaan vandaag even van de Romeinse tijd naar een latere periode, kwestie van wat afwisseling in dit blog te brengen.
Burg Linn is een waterburcht in Noord-Rijnland-Westfalen Krefeld , district Linn. Het kasteel is een woon - en verdedigingstoren dat door de edelen Otto en zijn broer Gerlachus van Lynn in de 12de eeuw werd gebouwd. Enkele foto's ervan kan je hier (klik) bekijken.